Devīze: Dejodama, lustēdama savu dienu vieglināju

GalerijaPrint

Tas ir patiesas atpūtas noslēpums sanākt kopā, atstāt aiz durvīm ikdienas raizes un galu galā padomāt tikai par sevi... Un kas gan cits vēl labāk veldzē dvēseli un garu, ja ne dejošana. Senioru dejas – tas ir elegants veids vecāku cilvēku fiziskai slodzei pēc sporta ārstu ieteikumiem.

Rugāju novada Lazdukalna pagasta 16 dāmas labākajos gados teju pirms desmit gadiem atradušas veidu, kā izbēgt no pelēkās ikdienas, un apvienojušās deju kopā „Tonuss”, lai dejotu senioru dejas. Viņu devīze: „Dejodama, lustēdama savu dienu vieglināju”. „Tonusā” dejo zemnieces, skolotājas, mediķes,  pensionāres, mājsaimnieces. Dāmas atzīst, ka prieks par satikšanos ikdienā un svētkos dod lielu spēku ikdienas darbus nest, jo gandrīz visām dalībniecēm ir govis, lielākajai zemniecei pieder gandrīz 50 ha zemes.

Savulaik, domājot par Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti, tika nodibināta biedrība „Radošās sadarbības centrs „Eglainīte””. Pēc tam Anitas Stalidzānes vadībā izstrādāja un realizēja LEADER projektu „Prieka virpulī”. Tā rezultātā dejotājas tika pie vienādām melnām ādas kurpītēm, kas krietni uzlaboja kolektīva kopskatu. Tērpu iegādei un transportam izmantots pašvaldības atbalsts un, protams, savi līdzekļi.  Dāmas  dejojušas  daudzās Latvijas pilsētās no Tukuma līdz Valkai, Latviešu biedrības namā un VEF kultūras pilī Rīgā, ikgadējos igauņu svētkos Lahtē, Austrijā  un, protams, daudzajos pasākumos savā novadā.

Tagad „Tonusa” dejotājas gatavojas 25. aprīlim, kad  uzņems ciemiņus Lazdukalnā sadancī „Pavasara ziedu ceļos”,  katru trešdienas vakaru izbauda kopā būšanas prieku deju mēģinājumos un ir gandarītas, ka sekmīgi tiek galā gan  ar nebeidzamajiem lauku darbiem, gan  padara savu dzīvi krāsainu.

Velta Leone,

LLKC Balvu nodaļas Rugāju novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru