Dižprojekti mīt Latgalē

Biedrība „Latvijas Lauku forums” ceturto gadu organizē LEADER finansējuma atbalstīto projektu konkursu „Dižprojekts”, kurā šogad tika izvirzīti 16 unikāli projekti no visas Latvijas. Žūrijas, kuru veidoja vietējo rīcības grupu pārstāvji un Pirmā Latvijas Lauku kopienu parlamenta padomes locekļi, balsojuma kopsummā par „Dižprojekts 2013” titula ieguvēju kļuva Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības „Kaimiņi” izvirzītais projekts „Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta "Apsītēs"”.

„Dižprojekta 2013” titula ieguvēji atzīst, ka LEADER projekts ir tikai sākuma atspēriens, jo Ilūkstes novada pašvaldība īpašumu „Apsītes”  – Paula Sukatnieka mājas un zemi iegādājās tikai dažus gadus atpakaļ un līdz selekcijas un vīnkopības centra izveidei un darāmā vēl daudz, lai vieta kļūtu gan par mācību bāzi interesentiem, gan par selekcionāru un vīnkopju pulcēšanās vietu, gan arī par īstenu augu apskates un vīnogu degustācijas vietu. Darītais tiek veikts turpinot izcilā pasaulē pazīstamā selekcionāra mūža veikumu, kura simtgades svinību ietvaros šogad tiks gaidīti visi interesanti, lai iesaistītos daudzajos dārzniekam, kolekcionāram, jaunā meklētājam un dzejniekam Paulam Sukatniekam veltīti pasākumi.

Ar visiem „Dižprojektam” pieteiktajiem projektiem var iepazīties sociālajos tīklos, radot iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar citviet paveikto un atbalstīt kādu no projektiem balsojot. Sociālo tīklu balsojumā lielāko popularitāti saņēma Krāslavas rajona partnerības izvirzītais projekts „"Interešu izglītības un brīvā laika dažādošana, izveidojot un aprīkojot Foto klubu „Zibsnis”". Sociālajos tīklos publicētie projekti sniedz iespēju gan vietēja, gan plašāka mēroga organizācijām iespēju uzzināt par vietējā mērogā notiekošajām darbībām, lai rastu jaunas idejas un sadarbības partnerus, kā arī veicinātu kopienu attīstību un kopienas partnerības iniciēšanu starpdisciplināru jautājumu risināšanai.

Abu nomināciju ieguvēji tika paziņoti janvāra beigās vietējo rīcības grupu seminārā Duntes tautas namā Salacgrīvas novadā, kur tika pasniegta gan vietējās keramiķes Ingrīda Žagatas radīta balva, gan iespēja abām projektu īstenotāju komandām no Latgales doties atpūtā uz Salacgrīvas novada kempingu „Krimalnieki”, lai veicinātu organizāciju sadarbību un domu apmaiņu.

Ar pārējiem „Dižprojektam 2013” pieteiktajiem projektiem iespējams iepazīties biedrības „Latvijas Lauku forums” mājas lapā http://www.llf.partneribas.lv/index.php?sub_show=124, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums un www.draugiem.lv/llf/

Anita Seļicka,
Latvijas Lauku forums

Pievienot komentāru