Eiropas izaicinājumi var novest pie pārtikas ražotāju bankrotiem

Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka 2015. gada 5.-6. februārī pārstāvēja Latvijas lauksaimniekus lielākās Eiropas lauksaimnieku organizācijas Copa-Cogeca Prezidija sanāksmē.

Tika risināti Eiropas un Latvijas lauksaimniekiem būtiski jautājumi – Krievijas embargo ietekme, piena nozares turpmākā attīstība, risinājumiem ĀCM novēršanā, jauni eksporta tirgi, sagaidāmā TTIP ietekme u.c. jautājumi.

Eiropas lauksaimniecībai šis ir pārmaiņu un izaicinājuma laiks. Ir sācies Kopējās lauksaimniecības politikas jaunais periods, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas lauksaimniecības ražošanas nosacījumos, ir pienācis piena kvotu atcelšanas gads, nopietnu ekonomisku ietekmi atstājis Krievijas embargo un neskaidru nākotni iezīmē ES un ASV sadarbības līgums TTIP.

LZF valdes priekšsēdētāja Agita Hauka: „Tieši lauksaimniekiem – pārtikas ražotājiem, ir jāpārcieš un jāiznes ekonomiskais smagums, ko radījis ES politiskais lēmums ieviest sankcijas pret Krieviju. Pēdējo sešu mēnešu laikā situācija saimniecībās ir pasliktinājusies un lauksaimnieki vairākkārtīgi ir vērsušies pie valdībām un Eiropas Komisijas ar lūgumu palīdzēt saglabāt saimniecības, kuras ciešs no straujas cenu samazināšanās pienam, cūkgaļai, dārzeņiem un augļiem, kam līdztekus jārisina jautājums par produkcijas pārpalikumu ES iekšējā tirgū. Lai arī notiek sarunas par jaunu tirgu apgūšanu, tās notiek lēnām, turklāt neskaidru nākotni lauksaimniekiem sola arī TTIP. Ņemot vērā daudzos ekonomiskos izaicinājumus, kurus pastiprina ES politiskie lēmumi KLP ietvaros, kā ievērošanai ir nepieciešams veikt investīcijas saimniecībās jau pie tā sliktās ekonomiskās situācijas, vairāku dalībvalstu pārstāvji brīdina, ka varētu sākties saimniecību bankroti.”

LZF lauku attīstības eksperte Agnese Hauka: Sarunās ar citu dalībvalstu pārstāvjiem kļūst pilnīgi skaidrs, ka tik bēdīgā situācijā, kādā atrodas piena nozare Latvijā, tā nav nevienā citā valstī. Piena iepirkuma cena mazām saimniecībām Latvijā ir nokritusi līdz 0,12 EUR par litru, kaut arī Latvijas Zemkopības ministrija kā vidējo piena iepirkuma cenu valstī norāda 0,23 EUR par litru piena. Vēl līdzīga situācija ir Lietuvas piena nozarei, kur mazās saimniecības saņem 0,12 EUR par litru piena, bet Igaunijā piena iepirkuma cena ir 0,25 EUR/l, Somijā – 0,35 EUR/l, Dānijā – 0,30 EUR/l. Būtisks jautājums ir dārzeņu un augļu tirgus – produkcijas cenas ir neierasti zemas un līdz ar to aŗī saimniecības ienākumi ir nepietiekami jaunās sezonas uzsākšanai. Joprojām būtisks jautājums Eiropas Austrumu valstīs ir cūkkopība un Āfrikas cūku mēris, kura ierobežošana joprojām tiek uzskatīta par Polijas, Lietuvas un Latvijas problēmu, nevis ES pierobežas problēmu.”

Lai arī situācija vairākās nozarēs ir kritiska, kopumā Eiropas un Latvijas lauksaimnieki ir apņēmības pilni pārvarēt esošās grūtības un izaicinājumus un cer uz jaunu eksporta tirgu apgūšanu. 

Latvijas Zemnieku federācija aicina Zemkopības ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju būt īpaši atbildīgiem Latvijas uzņēmējdarbības vides saglabāšanā un attīstīšanā, jo saimniecību bankroti būs sociālekonomiska katastrofa ne tikai lauksaimnieku ģimenēm, bet visam lauku reģionam. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir radīt tādus nosacījumus, lai saglabātu un atbalstītu mazās un vidējās saimniecības, jo tās ir vairāk nekā 60 tūkstoši ģimenes , kuras nodrošina Latvijas lauku apdzīvotību un kvalitatīvas pārtikas ražošanu Latvijas iekšējam tirgum. 

Pievienot komentāru