Inovācijas lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai

PielikumiPrint

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā, kad visapkārt viss attīstās, mainās, arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, lai tās būtu konkurētspējīgas un ilgtspējīgas, ir nepieciešami jauni veidi dažādu nozares problēmu risināšanā, kas ļautu pielāgoties klimata izmaiņām un radītu arvien jaunas iespējas tālākai attīstībai. Viena no iespējām, kā virzīt savas idejas, sniedzot labumu nozarei kopumā, tiek uzsvērtas inovācijas jeb jaunrade.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC) 25. aprīlī notikušajā Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) tīkla kontaktpunkta organizētajā informatīvajā seminārā “Inovācijas, Lauku attīstības programmas pasākums 16. ”Sadarbība” kopā sanāca dažādu organizāciju pārstāvji, kuri mēģināja rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem saistībā ar Lauku attīstības programmas pasākumu, sadarbības iespējām un Ministru kabineta noteikumu virzību.

Semināru atklāja LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, kurš vērsa visu klātesošo uzmanību uz sadarbības nepieciešamību visās dzīves jomās, tai skaitā saistībā ar inovatīvu ideju izstrādi un ieviešanu, uzsverot to, ka visi kopā mēs varam vairāk.

Lai gan par inovāciju lomu un iespējām nozaru attīstībā tiek runāts ļoti daudz, arvien vēl kā liels izaicinājums ir izpratne par to, kas ir inovācija. Pasākums bija vērsts uz to, lai pēc iespējas labāk skaidrotu inovāciju procesu, un kā viens no lektoriem bija pieaicināts neatkarīgais konsultants un pētnieks no Nīderlandes Elke H. Vīlinga, kurš semināra dalībniekiem skaidroja darba gaitu EIP darba grupas iekšienē, ceļu līdz saskaņotai darbībai, kā arī iepazīstināja ar iniciatīvu spirāli jeb veidu, kā attīstās iniciatīva. Semināra dalībniekiem bija arī iespēja piedalīties interaktīvajā balsojumā par to, kas, viņuprāt, veicina inovācijas. Noslēdzoties balsojumam, kā svarīgākie atslēgas vārdi tika izcelti ideja, zināšanas un sadarbība, savukārt pēc prioritātēm kā svarīgākie tika minēti – ideja, nauda, zināšanas un sadarbība tika atstāta ceturtajā vietā.

Otrajā daļā Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone informēja par aktuālo saistībā ar Lauku attīstības programmas pasākumu 16. ”Sadarbība”, kā arī Zemkopības ministrijas redzējumu par pasākuma stratēģisko mērķi – veicināt sadarbību starp lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē iesaistītajiem, lai sasniegtu konkrētus mērķus, izstrādājot jaunus produktus, procesus, tehnoloģijas un metodes.

Semināra noslēgumā Valsts Lauku tīkla Sekretariāta vadītājs Edgars Linde dalījās pieredzē, stāstot par Vācijā, Hesenes pavalstī, esošajiem EIP darba grupu projektiem un LLKC potenciālajām inovāciju idejām, kā arī EIP tīkla kontaktpunkta pārstāve informēja par tīkla iespējām un darbības principiem, aicinot semināra dalībniekus būt aktīviem un vērsties pie EIP tīkla kontaktpunkta gadījumos, kad nepieciešama palīdzība partneru meklēšanā vai kad ir kādas neskaidrības, rakstot uz e-pastu: aiva.saulite@llkc.lv.

Aiva Saulīte-Liniņa,

LLKC Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

Pievienot komentāru