Inovatīvi risinājumi Latvijas siltumnīcu sektorā

GalerijaPrint

Rīgas Tehniskā universitāte ar sadarbības partneriem – Latvijas Lauksaimniecības universitāti, SIA “Latgales dārzeņu loģistika”, SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”, z/s “Eži”, z/s “Utāni” un SIA “ABerry”  – izveidojuši jaunu Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupu, lai kopā īstenotu projektu “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā (IRIS)”.

Projekta vispārīgais mērķis ir izstrādāt efektīvus un Latvijas apstākļiem atbilstošus siltumnīcas iekārtu vadības un procesa analīzes algoritmus, izmantojot jaunākos siltumnīcu tehnoloģiju risinājumus (IoT sensoru sistēmas, apgaismes sistēmas u. c.), novērtējot to ietekmi uz savstarpēji saistītajiem procesiem siltumnīcās, kā arī izstrādāt jaunas metodes un rekomendācijas, lai veicinātu Latvijas siltumnīcu sektora efektivitāti, konkurētspēju un videi draudzīgu saimniekošanu.

Jauns produkts/tehnoloģija – IRIS IoT sensoru sistēma un datu apstrādes platforma – ir modulāra pēc savas arhitektūras, tādēļ to var izmantot gan mazās, gan lielās industriālās siltumnīcās. Iegūtie dati ļaus efektīvāk un operatīvāk pārvaldīt savu ražošanas procesu, kas tiek piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit: http://www.laukutikls.lv/inovativu-risinajumu-izpete-un-jaunu-metozu-izstrade-efektivitates-un-kvalitates-veicinasanai

Projekts “Inovatīvu risinājumu izpēte un jaunu metožu izstrāde efektivitātes un kvalitātes veicināšanai Latvijas siltumnīcu sektorā (IRIS)” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1 apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja: RTU EEF IEEI laboratoriju vadītājs Ansis Avotiņš

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru