Izsludinātas vairākas sabiedriskās apspriešanas

Eiropas Komisija ir izsludinājusi vairākas sabiedriskās apspriešanas šādos tematos:

  • Uzņēmējdarbība un rūpniecība
  • Vide
  • Pārtikas nekaitīgums
  • Izglītība un apmācība
  • Klimata politika

Apspriešanās varat piedalīties, izmantojot vietni “Izsakiet viedokli”: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_lv?frontEndStage=OPC_LAUNCHED

Minētā tīmekļa vietne ir arī noderīgs informācijas avots, ja Jums ir jautājumi par apspriešanām, ko rīko Eiropas Komisija.

Pievienot komentāru