Jaunas idejas inovāciju projektiem

Lauksaimniecības Eiropas Inovāciju partnerības (EIP-AGRI) kontaktpunkts Briselē ir sagatavojis brošūru par jaunām idejām, EIP darba grupām un citiem inovāciju projektiem.

Brošūras mērķis ir iedvesmot konsultantus, lauksaimniekus un mežsaimniekus, pētniekus, vadošās iestādes lauku attīstības programmas izstrādei un citus, kuri plāno vai jau ir uzsākuši inovāciju projektu.

EIP-AGRI veicina ļoti daudzveidīgu darba grupu izveidi, apvienojot cilvēkus ar dažāda veida pieredzi un profesionalitāti, lai veicinātu inovācijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs, tādējādi risinot lauksaimniecības izaicinājumus.

Rīkojot dažāda veida pasākumus – seminārus, fokusgrupas, darba grupas un citus –, EIP- AGRI kontaktpunktam ir iespēja apkopot zināšanas par labo praksi, identificēt problēmas, vajadzības, izaicinājumus, kā arī atklāt jaunas tēmas inovāciju projektiem.

Katras EIP darba grupas mērķis ir risināt konkrētu problēmu, kas pastāv lauksaimniecības vai mežsaimniecības praksē. Šajā brošūrā darba grupu idejas ir iedalītas pa tēmām.

Tēmas ietver resursu pārvaldību (kopumā un saistībā ar augsni), pārtikas drošību/produktu kvalitāti, sociālekonomisko ilgtspējību/konkurētspēju, kaitēkļu un slimību ārstēšanu, dzīvnieku veselību un labturību, piesārņojumu, bioloģisko daudzveidību/dabu/ainavas pārvaldību un klimata pārmaiņas. Papildus iepriekš minētajām tēmām precīzai lauksaimniecībai un viedajiem risinājumiem ir pievienots jauns nosaukums  “Lauksaimniecības digitalizācija”. Tā var palielināt rentabilitāti, uzlabot lauksaimnieku darba apstākļus un samazināt lauksaimniecības ietekmi uz vidi.

Ar EIP darba grupu projektu idejām var iepazīties šeit: https://saite.lv/kmqSu

Informāciju sagatavoja

Kristīne Cinglere,

VLT Sekretariāta projektu vadītāja

 

Pievienot komentāru