Kāda būs raža inovatīvi koptajos laukos?

GalerijaPrint

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) kopā ar sadarbības partneriem turpina īstenot projektu “Inovatīvas labību un pākšaugu sējumu kopšanas tehnoloģijas izpēte pielietošanai nezāļu ierobežošanā bez pesticīdu lietošanas”.

Tas paredz izpētīt inovatīvas nezāļu ierobežošanas metodes efektivitāti Latvijas apstākļos un izstrādāt efektīvu nezāļu ierobežošanas tehnoloģiju labību un pākšaugu (zirņu/lauka pupu) sējumos, noskaidrojot jaunās tehnoloģijas priekšrocības un trūkumus, kā arī izvērtēt tās ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus.

Pirmā sezona tuvojas izskaņai. Visa raža jau nokulta SIA “Ekolauki” izmēģinājumu platībās, puse – SIA “Mistrs”. AREI Priekuļu pētniecības centrā esošajos projekta laukos šobrīd ievākti paraugkūļi, bet kopējā izmēģinājuma raža tiek vākta augusta pēdējā nedēļā.

Par ražas lielumu un kvalitāti varēs spriest pēc visu datu apkopošanas, taču to, cik efektīva izdevusies nezāļu ierobežošana, pielietojot inovatīvo metodi, gan situācija skaidra. Visu partneru saimniecību bioloģiski apsaimniekotajos laukos fiksētas 15–22 nezāļu sugas, bet konvencionālajos laukos 11–16 sugas. Tātad sugu daudzveidība ir lielāka bioloģiskajos laukos. Visos gadījumos zirņu laukos kopējais nezāļu skaits ir lielāks nekā auzu laukos, sasniedzot pat 101 nezāli uz vienu kvadrātmetru variantā ar tradicionālo sējumu kopšanas metodi bioloģiskajā un 87 nezāles – konvencionālajā laukā. Savukārt auzu laukos lielākais nezāļu skaits bioloģiski apsaimniekotajās platībās bija 14–32, bet konvencionāli apsaimniekotajās 16–43 gab.m2. Saskaņā ar nezāļu uzskaites un svērumu datiem auzu sējumos, to kopšanas tehnoloģija ietekmi uz nezāļu daudzumu un masu nav atstājusi. Zirņu sējumos, strādājot ar inovatīvo metodi, nezāļu mazāk, tomēr to masa vidēji visos laukos atšķiras maz. Dominējošo sugu un nezāļainības dati katrā saimniecībā ievērojami atšķiras, tāpēc ar nepacietību tiek gaidīti ražas izvērtējuma dati.

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2 apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Artūrs Lozbergs

Tehniskā nodrošinājuma daļas vadītājs

Agroresursu un ekonomikas institūts

Priekuļu pētniecības centrs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru