Konference "Nākotne gudrā lauksaimniecībā"

PielikumiPrint

Lai veicinātu skolu jauniešu informētību par iespējām jau pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un ātrāk iekļauties darba tirgū, kā arī mudinātu profesionālās izglītības iestādes fokusēties uz mūsdienu darba tirgū pieprasītu mācību piedāvājumu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) martā rīkoja tiešsaistes konferenci "Nākotne gudrā lauksaimniecībā". Konferencē runātais pieejams arī ierakstos.

Konferences ievadvārdi. Konferences atklāšana.

Atbalsts lauksaimniecīnas nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai 2021

Kāpēc izvēlēties veterinārmedicīnu?

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola - Zirgkopība, Veterinārmedicīna.

 Smiltenes tehnikums - Veterinārmedicīna, Lopkopība, Dārzkopība.

 Malnavas koledža - Lopkopība, Augkopība, Dārzkopība, Lauksaimniecības mehanizācija.

 Darba devēju video vēstījums zirgkopībā. Ilona Juraša.

 

Darba devēju video vēstījums lopkopībā. Juris Cīrulis

 

 Iedvesmas stāsts augkopībā. Rolands Keišs

Bulduru Dārzkopības vidusskola - Augkopība, Dārzkopība.

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība - Augkopība.

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienība - Augkopība. 

 

 

 

Inese Vārslavāne,Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola - Augkopība.

 

Darba devēju video vēstījums dārzkopībā. Elīza Ilze Malceniece

 

Iedvesmas stāsts lauksaimniecības mehanizācijā. Raivis Kalniņš.

 

Izglītības programmu īstenošanas vietas "Višķi" - Augkopība, Lauksaimniecības mehanizācija

 

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums - Augkopība, Lauksaimniecības mehanizācija

 

Kandavas tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība - Lauksaimniecības mehanizācija

 

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Lauksaimniecības mehanizācija

 

Darba devēju video vēstījums piena lopkopībā. Gints Gžibovskis.

 

Ogres tehnikums - Biškopība, Zivkopība, Mežsaimniecība

 

Arturs Grudovskis - Darba devēju video vēstījums biškopībā

 

 

 

 

 

Dace Siliņa - Iemesli studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē

 

Mārtiņš Cimermanis - Nākotnes izglītība.

 

Ģimene laukos. Piensaimniecība.

 

Pilnais konferences ieraksts redzams LLKC Facebook LLKC vai šeit: https://www.facebook.com/LLKCOzolnieki/videos/456888465549665

Pievienot komentāru