Latvijas reģionos lauku attīstības idejas tiek realizētas Dižprojektos

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau piekto gadu organizē projektu konkursu „Dižprojekts”, lai popularizētu LEADER atbalstītos projektus.

Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER finansējuma atbalstītiem projektiem. LEADER pieejas vīzija ir ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai. „Dižprojekta” kandidāti tiek izziņoti publiski, tālab gan projekta īstenošanas teritorijā, gan apkārtējo teritoriju un visas Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt par īstenotajiem projektiem un tajos sasniegtajiem rezultātiem. Ar visiem „Dižprojektam” pieteiktajiem projektiem var iepazīties Latvijas Lauku foruma mājaslapā un sociālajos tīklos, radot iespēju iedzīvotājiem iepazīties ar kandidātiem un izteikt savu atzinību kādam no projektiem balsojot sociālajos tīklos, zvanot vai rakstot organizētājiem.

„Dižprojektu 2014” kandidātus – projektus, kuru īstenošana ir pabeigta un novembra laikā izvirza attiecīgās teritorijas vietējās rīcības grupas. Konkursa laureāti tiks paziņoti svinīgā ceremonijā 4. decembrī Zaļenieku muižā, Jelgavas novadā, kur notiks arī biedrības „Latvijas Lauku forums” desmit gadu atzīmēšana.

Iepriekšējo gadu laureāti:

2010. gadā: biedrības „Kandavas Partnerība” biedrības „Pūres dzirnas” projekts „Mobilās sulu līnijas iegāde augļkopības produkcijas pārstrādei mājsaimniecībās”;

2011. gadā: Vidzemes lauku partnerības „Brasla” biedrības „LIMBAŽU FILCS” projekts „Sabiedrības veselības pakalpojumu centra izveide Limbažos „Limbažu Filcītī”;

2012. gadā: Liepājas rajona lauku partnerības biedrības  „Tūrisma klubs „Oga”” projekts Aktīvā tūrisma centra  - Kuršu vikingu apmetnes izveide";

2013. gadā: Daugavpils un Ilūkstes novada partnerības „Kaimiņi” izvirzītais projekts „Paula Sukatnieka vīnkopības un selekcijas centra izveidošana Dvietes pagasta „Apsītēs””.

 Ar „Dižprojektam 2014” pieteiktajiem projektiem iespējams iepazīties biedrības „Latvijas Lauku forums” mājaslapā http://www.llf.partneribas.lv/index.php?sub_show=124, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com/laukuforums un www.draugiem.lv/llf/

 Anita Seļicka,

Latvijas Lauku forums

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas 57 biedru organizācijas, lai (1) veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību, (2) stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību, (3) pārstāvētu Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās un (4) sadarbotos ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām. Vairāk par LLF: llf.partneribas.lv

Pievienot komentāru