“Lauksaimniecības un lauku iedvesmas balva 2024”

PielikumiPrint

Aicinām iesniegt pieteikumus Eiropas Lauku tīkla konkursā “Lauksaimniecības un lauku iedvesmas balva 2024”. Šī gada tēma “iespēju nodrošināšana jauniešiem”. Mērķis ir akcentēt Kopējās Lauksaimniecības politika (KLP) finansētus projektus, kas demonstrē mūžizglītību un dod cilvēkiem iespēju atbalstīt inovācijas un konkurētspēju. Tiek meklēti īpaši, interesanti un inovatīvi projektu piemēri.

Pieteikumi tiek pieņemti kategorijās:

 • Gudra un konkurētspējīga lauksaimniecība: projekti, kas veicina gudru, konkurētspējīgu, noturīgu un daudzveidīgu lauksaimniecības nozari, nodrošinot ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku.
 • Vides aizsardzība: projekti, kas stiprina vides aizsardzību, tostarp bioloģisko daudzveidību, cīnās ar klimata pārmaiņām, demonstrē ilgtspējību un/vai veicina zaļo atveseļošanos.
 • Lauku apvidu sociālekonomiskā struktūra: projekti, kas parāda savu ieguldījumu Eiropas lauku ekonomiskās noturības stiprināšanā, novatoriskā veidā pievēršas sociālajiem aspektiem, demonstrē ilgtspējīgu pieeju digitalizācijas priekšrocību veicināšanai lauksaimniecībā un laukos. kopienas, veicināt lauku sabiedrības iekļaušanu un noturību un/vai atbalstīt lauku uzņēmējus un uzņēmumus novatoriskā veidā.
 • Lauku jaunatne: KLP finansēti projekti, kas pievērš uzmanību jauniešiem (līdz 40 gadiem), atbalsta lauku prasmju attīstību, palīdz atdzīvināt lauku apvidus un izstrādāt ilgtspējīgas un kvalitatīvas jauniešiem pieejamas lauku darbavietas.

Izvēlētajiem projektiem tiks piešķirtas vēl divas balvas:

 • “Tautas balsojuma” balva: tiks noteikts, izmantojot publisku tiešsaistes balsošanas sistēmu.
 • “Dzimumu līdztiesības” balva: tiks pievērsta uzmanība projektiem, kas nodrošina dzimumu līdztiesību. Uz balvu varēs pretendēt visi atlasītie projekti, kas savās aktivitātēs aktīvi iesaista sievietes. Balvas piešķiršanu lems žūrija.

SVARĪGI!:

 1. Lūgums iepazīties ar konkursa vadlīnijām, kur atradīsiet arī pieteikuma veidlapu (angļu valodā).
 2. Valsts KLP tīklā variet iesniegt projekta pieteikuma uzmetumu, lai mēs varētu pārbaudīt tā piemērotību konkursam. Lai veiksmīgi piedalītos konkursā, tiek meklēti īpaši, interesanti un inovatīvi projektu piemēri.
 3. Gatavs pieteikums jāiesniedz Valsts KLP tīklā (Marija.Fjodorova@llkc.lv) līdz š.g. 25.jūlijam, aizpildot pievienoto veidlapu angļu valodā (ja nepieciešama palīdzība pieteikuma aizpildīšanā, lūgums dot ziņu).
 4. Iesniegtajiem projektiem jābūt KLP 2014.–2022. g. finansētiem un tiem ir jābūt pabeigtiem.
 5. Valsts KLP tīkla Sekretariāts izvērtēs to atbilstību konkursā noteiktajām kategorijām un iesniegs konkursam Eiropas KLP tīklā.
 6. ES KLP tīkls izvērtēs visus pieteikumus un atlasīs finālistus, no kuriem ekspertu žūrija izvēlēsies četrus uzvarētājus (vienu katrā kategorijā). Pēc tam paralēli tiks atvērts tiešsaistes tautas balsojums, lai sabiedrība varētu nodot savu balsi. Seši uzvarētāji tiks paziņoti apbalvošanas ceremonijas laikā, kas paredzēta 2024. gada ziemā.

 

Labas prakses apzināšana un dalīšanās par to, kā tiek īstenota Kopējā Lauksaimniecības politika, piedāvā iespējas mums vienam otru iedvesmot un savstarpēji mācīties.

Lai mums un Jums izdodas!

 

Pievienot komentāru