Lauku atbalsta dienesta aktualitātes

Lauku atbalsta dienesta speciālisti sagatavojuši atbildes uz jautājumiem, kurus visbiežāk pēdējā laikā dienestam uzdod lauksaimnieki.

* Kādas aktivitātes var veikt pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”?

Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”, kurā pieteikumu pieņemšana lauku saimniecībām notiks no 2014. gada 17. oktobra līdz 2014. gada 19. novembrim, var pieteikties:

– jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai,

– esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai,

– nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegādei.

Atbalstīta tiks gan kūtsmēslu, gan vircas krātuvju būvniecība.

Pasākuma mērķis kopumā ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

* Kad jāiesniedz pieteikums kredītprocentu daļējai dzēšanai?

Par samaksātajiem kredītprocentiem īstermiņa vai ilgtermiņa kredītiem laikā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim iesniegumi kredītprocentu daļējai dzēšanai Lauku atbalsta dienestā būs jāiesniedz no 2014. gada 1. līdz 20. oktobrim. Atbalsta apmērs nebūs lielāks par aizdevuma gada procentu likmi (4%) vai faktisko likmi (ja tā mazāka par 4%) atbalsta summai līdz 200 000 eiro, bet zivju apstrādei – līdz 30 000 eiro.

Jaunais papildu atbalsta instruments veidots, paredzot izmaiņas daļējas kredītprocentu dzēšanas programmā:

– paredzot daļēju kredītprocentu kompensāciju apgrozāmo līdzekļu kredītiem: piena, gaļas pārstrādes un zivju apstrādes uzņēmumiem, kā arī lauksaimniekiem;

– paredzot kredītprocentu daļēju kompensāciju par īstermiņa un ilgtermiņa kredītiem arī lielajiem piena, gaļas pārstrādes un zivju apstrādes uzņēmumiem, kuri eksportēja produkciju uz Krievijas Federāciju un kuri iekļauti Krievijas Federācijas ekonomisko sankciju pret Latvijas Republiku importa aizlieguma sarakstā.

 * Cik liels ir piešķirtais akcīzes dīzeļdegvielas daudzums un kā var uzzināt informāciju par piešķirto daudzumu?

Uz šī gada 26. septembri ir piešķirti 80 (50+20+10) litri dīzeļdegvielas par vienu atbilstošās platības hektāru. Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2014. gada 30. oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti. Aktuālo informāciju LAD publisko uzreiz mājaslapā www.lad.gov.lv.

Ja persona ir noslēgusi līgumu par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu, tad piešķirto daudzumu konkrētajam klientam var aplūkot elektroniski sistēmā.

LAD informācija

Pievienot komentāru