Lauku partnerība Sēlija izsludina radošo konkursu

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” rosina lauku cilvēkus pašiem darboties savas dzīves vides uzlabošanas labā, būt atvērtiem un veikt labus darbus savā ciemā un pagastā. Lai to veiktu, ir vajadzīgs kāds, „kas spēj un vēlas vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos – gan fizisku, gan garīgu” (A. Žindiga). Jau devīto gadu lauku partnerība rīko radošo darbu konkursu „Vedējs”, lai apzinātu šādus cilvēkus mums līdzās un par viņu labajiem darbiem pastāstītu citiem.

Pagājušajā gadā saņēmām 12 autoru darbus par 13  „Vedēja” nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem – lauku uzņēmēju ģimeni, biedrības vadītāju, novadpētniecības entuziasti, pašvaldības darbiniekiem, skolotājām un senioru deju kolektīvu vadītājām.

Par šādiem pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

Kopš 2011. gada par tradīciju kļuvusi noslēguma pasākuma rīkošana iepriekšējā gada konkursa laureāta pagastā, viņa darbības vietā. Lai suminātu savus Vedējus, šogad konkursa aprakstu varoņi un to autori, pagastu un novadu pārstāvji pulcēsies Aknīstes novada Asares pagasta Ancenes ciemā, jo tur dzīvo titula „Vedējs 2013” ieguvējs – Jēkabpils novada izpilddirektors Jānis Subatiņš.

Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur vērts dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem – cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem raksturīgo īpašību, vai protam pateikt labu vārdu tiem, kas domā un darbojas plašāk.

Ieva Jātniece,

biedrības „LP Sēlija” izpilddirektore

Konkursa „ Vedējs”nolikums

Mērķi:

1. Radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par ļaudīm, kam piemīt dzīves gudrība, uzturot darbīgu vidi lauku partnerības Sēlija teritorijā.

2. Rosināt pagastu iedzīvotāju iniciatīvu un jaunrades spējas.

3. Veidot pozitīvas darbības piemēru datu bāzi par vedējiem laukos.

Dalībnieki:

Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma.

Darbu saturs, apjoms, noformējums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu).

Sacerējumā jāsniedz konkrēta informācija par raksta varoni: vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzīves gudrība, brīvā laika nodarbošanās, ģimene u. c. Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums „vedējs” – kā viņš spēj vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos.

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Vēlams norādīt, kas, kad un kādā situācijā to teicis.

Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrāfijā redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uzvārdi, kur redzams apraksta varonis, fotogrāfijas autors).

Vēlams darbu rakstīt ar datoru un atsūtīt pa e-pastu vai ierakstītu CD. Aprakstam jāizvēlas parastais šrifts (Times New Roman), burtu lielums  – 12. Aprakstam (esejai) nevajadzētu pārsniegt 2-3 lappušu apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams dators, var iesniegt arī ar roku rakstītu darbu.

Iesniegšanas laiks: līdz 2014. gada 20. jūlijam.

Norādīt:

-          darba iesūtītāja adresi un kontakttelefonu un e-pasta adresi;

-          apraksta varoņa adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi.

 

Kam iesniegt: Skaidrītei Medveckai

                        Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208

                        e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

Darbus vērtēs:

Biedrības „LP Sēlija” apstiprināta komisija atbilstoši izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Apbalvošana:

Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publikācijām laikrakstā „Brīvā Daugava”.

Telefons sīkākai informācijai:    652-36604 vai 26590352

Pievienot komentāru