Lielo plēsēju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšana

Eiropas Komisija izveidojusi platformu, kurā tiek risināti problēmjautājumi saistībā ar lielajiem plēsējiem. Latvijā izstrādāta anketa to ietekmes novērtēšanai.

 LLKC ES Lauksaimniecības un lauku attīstības lietu birojs sadarbībā ar lauksaimnieku NVO izveidojis aptaujas anketu lielo plēsēju sociālekonomiskās ietekmes novērtēšanai. Informācijas apkopošana ļaus aizstāvēt lauksaimnieku intereses, kā arī perspektīvā lemt par kompensācijām.

 Svarīgi, lai aptaujā piedalītos arī lauksaimnieki, kas nav organizāciju biedri, lai tādējādi iegūtu objektīvu informāciju valsts līmenī.

ANKETA PIEEJAMA ŠEIT

Pievienot komentāru