Liepnas pagastā iekārto peldvietu

Īstenojot vietējo iedzīvotāju vēlmi, Liepnas pagastā iekārtota peldvieta un aktīvās atpūtas zona.

Alūksnes novada Liepnas pagasta teritorijā nebija dabīgu un piemērotu ūdenstilpņu, kur pagasta iedzīvotāji varētu peldēties un atpūsties. Liepnas iedzīvotāji aptaujās vairākkārt tika izteikuši vēlmi, ka pagastā ir nepieciešama peldvietas izveidošana gan iedzīvotāju vajadzībām, gan tāpēc, lai būtu vieta, kur tiktu rīkoti aktīvās atpūtas pasākumi un nometnes dažādām vecuma grupām.

Pirms aptuveni divdesmit gadiem iecienīta atpūtas vieta un peldvieta bija pašvaldības īpašumā „Cālenītis”, kas, gadiem ejot, tika atstāts novārtā – sabojātas slūžas, kā rezultātā ūdens aizplūda un teritorija aizauga ar zāli un krūmiem. Tā 2011. gadā tika izstrādāts īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Alūksnes lauku partnerība 2012. gada pavasarī LEADER pasākumu ietvaros piedalījās ELFLA projektu konkursā. Ņemot vērā Liepnas pagasta iedzīvotāju vēlmi, Alūksnes novada Liepnas pagasta attīstības speciāliste Laima Kaņepe sagatavoja projekta pieteikumu „Lauku vides sakārtošana” ar nosaukumu „Īpašuma „Cālenītis” dīķa rekonstrukcija lauku vides sakārtošanai un iedzīvotāju aktīvas atpūtas pasākumu nodrošināšanai”. Tā mērķis bija, rekonstruējot īpašumu, izveidot sakārtotu vietu aktīvās atpūtas nodrošināšanai un drošu peldvietu.

Projekts tika atbalstīts, un rezultātā 2013. gadā tika sakopta teritorija 1,45 ha platībā, izveidots dīķis ar peldvietu, tika uzstādīti trīs soliņi, divas ģērbtuves, laipa, atkritumu konteiners, ierīkots pludmales volejbola laukums un ugunskura vieta. Par šo atdzimušo vietu Liepnas pagastā ir ļoti priecīgi 269 pagasta bērni, kuri mācās Liepnas vidusskolā un Liepnas internātskolā, kā arī viņu vecāki. Teritoriju uztura un apkopj Liepnas pagasta pārvalde, bet ļoti nozīmīgs ir arī brīvprātīgo darbs, jo kurš gan cits, ja ne paši lietotāji ir ieinteresēti, lai šī vieta būtu sakopta un izmantojama.

Sarmīte Svilāne,

LLKC Alūksnes nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru