LLKC izveidota jauna – Inženiertehniskā nodaļa

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā šopavasar izveidota jauna – Inženiertehniskā nodaļa. Tās pakalpojumu klāstā būs konsultācijas lauksaimniekiem tehnikas parka optimizēšanai, apmācību rīkošana augsnes apstrādes un smidzināšanas darbu veikšanā, piena pārraudzības inventāra testēšana un regulēšana, kā arī saimniecības augu barības vielu aprites aprēķini. Pakalpojumi pieejami, sazinoties ar LLKC centrālo biroju Ozolniekos.

Stāsta LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks:

 – Savā konsultantu darbā bieži saskaramies ar to, ka lauksaimnieks ir tehniku iegādājies, it kā prot ar to apieties, tomēr rodas problēmas. Mēs varētu pamācīt dažas lietas, kā šo tehniku labāk un pareizāk izmantot. Svarīgākais uzdevums jaunās nodaļas darbā ir izglītošana par tehnikas izmantošanu, jo tā pati par sevi neko daudz nedod, ja netiek pareizi izmantota un regulēta.

 Jārisina arī problēmas smidzinātāju jomā. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka tie līdz 2016. gada decembrim jāpārbauda un jāsertificē. Aptuveni aprēķinot pēc esošo augkopības saimniecību skaita, kuru rīcībā jābūt šādai tehnikai, Latvijā kopā varētu būt ap 10 tūkstošiem pārbaudāmu smidzinātāju. Diemžēl šobrīd trūkst cilvēku, kuri mācētu un būtu tiesīgi veikt šo pārbaudi, tāpēc sadarbībā ar Valsts Augu aizsardzības dienestu veiksim šādu speciālistu apmācību, kā arī sniegsim konsultācijas saimniecībās.

 Tāpat varam sniegt padomus augsnes apstrādē, organizēt aršanas apmācības. Aršana ir augsnes pamatapstrādes elements, un aršanā pieļautās kļūdas tālākajā apstrādē kvalitatīvi izlabot praktiski nav iespējams.

 Tuvākajā nākotnē plānots vairāk pievērsties arī konservējošās augsnes apstrādes tehnoloģiju aprobācijai Latvijā, par pamatu ņemot Skandināvijas un ASV gūto pieredzi.

 Ir iespējams saņemt konsultācijas likumdošanas aktu interpretācijā saistībā ar kūtsmēslu krātuvēm. Nepieciešamības gadījumā noteikti atradīsim iespēju piesaistīt projektētāju tehniskā projekta izstrādei.

 Centīsimies pakāpeniski izveidot arī centralizētu informatīvo bāzi, par tehnikas piedāvājumu Latvijā, jo pagaidām tā ir sadrumstalota. Plānojam ciešāk sadarboties ar tehnikas tirgotājiem.

 

Dace Millere,

LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievienot komentāru