Mazuma ezerā pavairo zivju krājumus

GalerijaPrint

Augusta nogalē un septembrī par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti un ielaisti Mazuma ezerā ielaisti 3000 zandartu mazuļu un 520 līdaku mazuļi.

 Mazuma ezers Cēsu novada Vaives pagastā pieder pie publiskiem ūdeņiem, tā virsmas platība ir 26 ha.  Ezera maksimālais dziļums ir 5,9 m, vidējais – 3,0 m. Mazuma ezers ir notekošs un pieder pie eitrofa tipa ezeriem, kam raksturīga augsta potenciālā zivju produktivitāte. Ezera ūdens kvalitāte atbilst zivsaimniecības vajadzībām. Šeit mīt rauda, asaris, līdaka, plaudis, ķīsis, karpa, zandarts, kā arī rudulis.

Pateicoties 2005. gadā izstrādātajiem Mazuma ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un projekta vadītājai, Vaives pagasta pārvaldes vadītājai Valdai Zaļaiskalnai, bija iespēja piesaistīt Zivju fonda finansējumu zivju resursu pavairošanai un atražošanai. Šogad Cēsu novada pašvaldība iesniedza projekta iesniegumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Mazuma ezerā”. Projekts tika atbalstīts 800 eiro apmērā.

Maijā sākumā Cēsu novada Vaives pagasta pārvalde uz sarunu par Mazuma ezera apsaimniekošanu  aicināja ezeram piegulošo zemju īpašniekus. Sarunā piedalījās Uldis Lencbergs, kurš ir Cēsu novada domes deputāts un Valmieras reģionālās vides pārvaldes Resursu kontroles sektora vecākais inspektors.

Sarunā tika diskutēts par Mazuma ezera krastiem, par piekļuves iespējām, par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu. U. Lencbergs pirms diskusijas bija apsekojis Mazuma ezeru un sarunas dalībniekiem parādīja uzņemtās fotogrāfijas. Fotogrāfijas atainoja, kā pierobežnieki saimnieko ezera krastā. Laipas un laivas ir ezeram piederīgas lietas. Taču tualetes atrašanās pie ezera, pašā ūdens malā ir pilnīgi nepieņemama situācija.

Mazuma ezeram piekļuvi nodrošina viens ceļš, kuram ir servitūta statuss. Ezeram 10 m platumā ir tauvas josla, pa kuru kājāmgājēji var brīvi pārvietoties. Makšķerējot Mazuma ezerā, ir jāievēro makšķerēšanas noteikumi, kuri paredz, ka pilngadīgām personām ir jāiegādājas makšķerēšanas kartes. Nepilngadīgās personas drīkst makšķerēt bez maksas. Makšķerniekam ir jābūt personu apliecinošam dokumentam. Diskusijā radās viedoklis, ka vēlams būtu iekārtot peldvietu. Šis ir pašvaldības pienākums. Jāizvēlas piemērota vieta, jāvienojas ar zemes īpašnieku, jāiekārto tā un jāsakārto piekļūšanas ceļš.

Augusta nogalē un septembrī par projektā piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti un Mazuma ezerā ielaisti 3000 zandartu un 520 līdaku mazuļi.

Pēc pāris gadiem varēsim makšķerniekiem vēlēt: „Ne asakas!”

 Dace Čerkesova,

LLKC Cēsu nodaļas Cēsu novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru