Meklē inovatīvus risinājumus ķiršu audzēšanai

GalerijaPrint

Dārzkopības institūts kopā ar sadarbības partneriem ir uzsācis jaunu Eiropas Inovāciju partnerības projekta “Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem” īstenošanu.

Projekta mērķis: noteikt barības vielu vajadzību ķiršiem un pilnveidot to nodrošinājumu ar dažādiem mēslošanas līdzekļiem un paņēmieniem, tādējādi radot nosacījumus ilgtspējīgai ķiršu audzēšanai.

Projektā plānotie uzdevumi:

1)  noteikt barības vielu iznesi ķiršiem, audzējot tos uz dažādiem potcelmiem,

2)  izvērtēt mēslošanas tehnoloģijas ķiršu audzēšanai augsnēs ar zemu augiem pieejamā fosfora un kālija saturu.

Projekta pirmajā īstenošanas gadā Dārzkopības institūtā pēc pavasara un vasaras ķiršu vainagu veidošanas, kā arī ražas vākšanas laikā ir savākti un sagatavoti augu paraugi agroķīmiskajām analīzēm, lai pēc tam aprēķinātu barības vielu iznesi. Pētījumā izmantoja saldo ķiršu šķirni ‘Meelika’ uz liela auguma potcelmiem – smaržīgā ķirša sējeņiem un uz neliela auguma potcelmiem – Gisela 5, kā arī skābo ķiršu šķirni ‘Latvijas Zemais’.

Kurzemē, Sēlijā, Vidzemē un Latgalē četru zemnieku saimniecību ķiršu stādījumos tika iekārtoti mēslošanas izmēģinājumi. Augsnes šajos stādījumos ir ļoti neviendabīgas. Tādēļ augšanas vietas raksturojumam ir savākts apjomīgs augsnes paraugu daudzums, un tiek veikta to analīze. Zemnieku saimniecību ķiršu stādījumos pārbaudīja vairākus papildmēslojumus, salīdzinot tos ar kontroles variantu, un ieguva pirmos novērojumus un datus. Arī zemnieku saimniecībās ir savākti lapu paraugi barības elementu satura analīzei, lai precizētu turpmāko mēslošanu.

Projekta īstenošanā iesaistīti sadarbības partneri:

  1. Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
  2. Z/s “Kalna Rūdupes”,
  3. Z/s “Pļavnieki”,
  4. Z/s “Tauriņi”,
  5. Z/s “Vārkļi”.

Projektu īstenos no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. martam.

Projekts “Barības vielu vajadzība un to nodrošinājuma pilnveide ķiršiem” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

 Sagatavoja

Daina Feldmane,

projekta vadītāja,

Dārzkopības institūta vadošā pētniece

(daina.feldmane@llu.lv)

Foto galerija: 

Pievienot komentāru