Novērtē paaudžu pēctecību un ģimenes ieguldījumu saimniecībās

GalerijaPrint

LLKC Madonas birojs sadarbībā ar Madonas pašvaldību aicināja Madonas un Varakļānu novadu zemniekus uz Lauksaimnieku balli, kas ar vadmotīvu “Sanākam, sadziedam, sasadancojam!” 3. martā tika vērienīgi aizvadīta  Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas namā.

Pasākuma mērķis ik gadu ir godināt aktīvus, radošus, uz zināšanām vērstus un godprātīgus novadu lauksaimniekus, veidojot sabiedrībā pozitīvu lauksaimnieka tēlu, sekmējot lauksaimniecības nozares attīstību novados, kā arī popularizējot labas lauksaimniecības prakses piemērus, tādējādi iedvesmojot jaunus un uzņēmīgus cilvēkus pievērsties nozarei.

Par paaudžu sadarbību un pēctecību, neatlaidīgi saimniekojot laukos, kopjot savu zemi, ganāmpulkus, ģimenes spēku, mīlestību, mērķtiecīgi paveicot lielus darbus, par veiksmīgu projektu realizāciju un ieguldījumu lauku attīstībā LLKC Madonas konsultāciju birojs ar sadarbības iestādēm  Lauksaimnieku ballē pateicās par darbu Madonas un Varakļānu novada lauksaimniekiem.

Tika nominētas saimniecības: Ošupes pagasta z/s "Asniņi" (Kaļinovsku ģimene) un z/s "Cīrulīši" (Agra Šķēla ģimene), Murmastienes pagasta z/s "Zīles" (Gruduļu ģimene), Ērgļu pagasta z/s "Vecceplis" (Laura Ceplīša ģimene), Indrānu pagasta z/s "Bļodāri" (Ķeveru ģimene), Cesvaines lauku teritorijas z/s  "Sili" (Sintijas Borkovskas ģimene), Mārcienas pagasta piemājas saimniecība "Lejas Vāveres" (Ieva Galiņa ar ģimeni), Vestienas pagasta "Gretes" (Nebaru ģimene), Mārcienas pagasta z/s "Ūsmaņi" (Sprogu ģimene).

Deviņu nominēto saimniecību pārstāvji saņēma pelnīto LLKC Madonas biroja un MPKC Madonas nodaļas, LAD Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, nodibinājuma “Madonas novada fonds” un Madonas un Varakļānu novadu pašvaldību atzinību.

Visiem bija iespēja iepazīties ar nominētajām saimniecībām īsā video, kur  paši saimnieki stāstīja par savu dzīvesveidu, izvēlēto saimniekošanas virzienu, dalījās pārdomās un atziņās.

LLKC Madonas  biroja nominanti ir Mārcienas pagasta z/s “Ūsmaņi“. Saimniecība ir dibināta 1992. gadā, kur Dace un Mārtiņš Sprogas nodarbojas ar piena lopkopību. Saimniekošanā iesaistās arī dēli Kārlis Sproga un Pēteris Sproga. Patreiz ganāmpulkā ir 140 slaucamas govis. Z/s “Ūsmaņi“ ir stipra ģimenes saimniecība. Tā no saimniecības pirmsākumiem ir LLKC Madonas konsultāciju biroja grāmatvedības, ekonomikas, augkopības un lopkopības klienti. Z/s “Ūsmaņi“ grāmatvedības pakalpojumus jau vismaz 20 gadus sniedz Madonas KB grāmatvedības konsultante Guna Smeltere.

Lauksaimnieku godināšanā vēlamies pateikt sirsnīgu paldies ikvienam lauksaimniekam, lauku uzņēmējam, kura darbi runā vairāk par vārdiem. Ir liels gandarījums, ka Madonas un Varakļānu novados ir stipras zemnieku saimniecības, kurās ienāk jaunā paaudze ar jaunu enerģiju un mīlestību pret zemi. Vēlam, lai jaunā darba sezona lauksaimniekus lutina ar labiem laika apstākļiem un lai izdodas visas ieceres.

 

Aija Vīgnere,

LLKC Madonas biroja vadītāja 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru