Pārbaudīs kālija humāta efektivitāti slaucamo govju ēdināšanā

Dzīvnieku ēdināšanāplaši tiek izmantotas dažādas barības piedevas, un arvien vairāk tiek meklētas iespējas izmantot efektīvas, nekaitīgas, dabīgas un ekoloģiskas barības piedevas, kas nodrošina veselīgas dzīvnieka spurekļa vides nosacījumus, kā arī iegūstamas vidi saudzējošā un ekonomiski izdevīgā ražošanas procesā. Viena no tādām ir Latvijas melnā kūdra – kālija humāts, kura efektivitāti slaucamo govju ēdināšanā sākuši pārbaudīt LLU pētnieki kopā ar SIA “Holman” un zemnieku saimniecību “Dukāti”.

Dažādu barības piedevu autori un ražotāji apliecina, ka tās veicina pilnvērtīgāku barības sagremošanu un barības vielu izmantošanu dzīvnieku organismā, stabilizē vielmaiņas procesus, kavē kaitīgās mikrofloras vairošanos gremošanas traktā un nerada kaitīgu ietekmi uz dzīvnieka veselību. Ievērojot šos augstos biotehnoloģijas sasniegumus, lopkopības produkcijai ir augsta un droša kvalitāte, kas pieņemama patērētājam, turklāt barības piedevas ieguve ir videi draudzīga un ekonomiski izdevīga.

“Lauksaimniecības dzīvnieku pilnvērtīgas ēdināšanas organizēšana balstās uz zināšanām par dažādām barības vielām un bioloģiski aktīvām vielām. Līdz ar to paveras plašas iespējas bagātināt dzīvnieku barības devas ar efektīvām barības piedevām. Lopkopju pieaugošais pieprasījums pēc dabiskas izcelsmes barības piedevām dzīvnieku ēdināšanā mūs mudināja sākt izejmateriālu izpēti no Latvijas dabīgajiem resursiem,” stāsta LLU Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece Aiga Nolberga-Trūpa.

Pētniece skaidro, ka kālija humāts ir molekulārs komplekss, videi draudzīgs dabiskas augu izcelsmes produkts, kas satur humīnskābes un fulvoskābes, aminoskābes, peptīdus, polisaharīdus, minerālvielas (īpaši kalciju un fosforu), fermentus, olbaltumvielas un vitamīnus. Humīnvielas aktivizē gremošanas un vielmaiņas procesus dzīvnieka organismā, uzlabo barības vielu uzsūkšanos.

Lai izstrādātu jauno, oriģinālo barības sastāvdaļu – kālija humātu – no Latvijas melnās kūdras, uzsāktu jaunās barības sastāvdaļas paplašinātu ražošanu un veiktu tās pārbaudi slaucamo govju ēdināšanā, LLU sadarbībā SIA “Holman” un Auces novada Vītiņu pagasta zemnieku saimniecību “Dukāti” 2020. gada 30. aprīlī uzsāka projekta “Jaunas barības sastāvdaļas no Latvijas melnās kūdras – kālija humāta pārbaude slaucamo govju ēdināšanā” (Nr.19-00-A01620-000076) īstenošanu.

Tā mērķis ir pievienotās vērtības radīšana lauksaimniecības produkcijai, veicot jaunas bioloģiski aktīvas barības sastāvdaļas – kālija humāta – pārbaudi slaucamo govju ēdināšanā, izpētot jaunās barības sastāvdaļas ietekmi uz govju produktivitāti, piena kvalitāti, vielmaiņu un atražošanas spējām. 

Gaidāms, ka jaunās, bioloģiski aktīvās dzīvnieku barības sastāvdaļas – kālija humāta – ieviešana praksē spētu sniegt vairākus ekonomiskos ieguvumus: produktivitātes palielināšanos, piena kvalitātes rādītāju uzlabošanos, samazinot ražošanas izmaksas, kā arī atražošanas spēju uzlabošanos.

Projekts turpināsies līdz 2023. gada 30. jūnijam. Tas tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā “Sadarbība”. Projektu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Informāciju sagatavoja projekta darba grupa

Pievienot komentāru