“Partnerība laukiem un jūrai” aicina uzdrīkstēties un darīt

GalerijaPrint

“Partnerība laukiem un jūrai” ir izsludinājusi jauno projektu konkursu kārtu uzņēmējdarbības projektiem ELFLA un EJZF 1. rīcībās no 13. februāra līdz 13. martam par kopējo finansējumu 637 015,64 eiro, savukārt sabiedriskā labuma projektu konkurss tiks izsludināts šī gada 2. ceturksnī.

VRG “Partnerība laukiem un jūrai” aizvadītā gada sākumā apstiprināja jauno attīstības stratēģiju, balstoties uz kuru vietējiem iedzīvotājiem tiek dota iespēja pretendēt uz ES finansējumu savu ieceru īstenošanai. Pērn tika izsludināti projektu konkursi divās kārtās: 1. kārtā uzņēmējdarbības projekti un 2. kārtā sabiedriskā labuma projekti. Kopumā tika saņemti 33 pieteikumi, lielākā projektu konkurence izveidojās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 1. rīcībā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, kur pieprasījums pārsniedza izsludināto finansējumu 3 reizes, savukārt pārējās rīcībās konkurence bija neliela vai nebija vispār. Kopumā no iesniegtajiem 33 projektiem atbalstu guva 20 projekti, tai skaitā 6 uzņēmējdarbības projekti, no kuriem 5 ir inovatīvi un kuru ietvaros paredzēts radīt 8 jaunas darba vietas. Visi projekti šobrīd ir ieviešanas stadijā, un pēc to īstenošanas mūsu teritorijā būs uzcelta jauna zirgu jāšanas manēža, izveidota dekoru ražotne, porolonu izstrādājumu ražotne, izveidota konditoreja, pinēju radošā apskates darbnīca un mobilā virvju trase, labiekārtotas pludmales Jūrmalā un Engures novadā, un peldvietas pie Lielupes, izveidots tematiskais ciems Engurē un sakārtota teritorija pie Engures ezera, izveidotas telpas svētdienas skolai Engurē, kā arī attīstīti sporta un kultūras objekti gan Tukuma, gan Engures novados.

Kopumā projektu konkursu veidā laika periodā no 2016. līdz 2018. gadam tiks izsludināts 2 134 540 eiro liels finansējums, no kura 696 200 eiro ELFLA rīcībām un 1 438 340 eiro Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcībām.

2016. gadā izsludinātās projektu konkursu kārtas visās rīcībās noslēdzās ar šādiem rezultātiem:

 

Apstiprināti VRG un LAD

(projektu skaits)

Projektos apstiprinātais publiskais finansējums, EUR

Atlikušais publiskais finansējums sludināšanai 2017.gadā, EUR

ELFLA kopā

16

300 444,25

395 755,75

t.sk. uzņēmējdarbības projekti

5

112 986,71

235 113,29

t.sk. sabiedriskā labuma projekti

11

187 457,54

160 642,46

EJZF kopā

6

603 192,88

835 146,67

t.sk. uzņēmējdarbības projekti

1

29 599,50

401 902,35

t.sk. sabiedriskā labuma projekti

5

573 593,38

433 244,32

Kopā 2016. g.

22

903 637,13

1 230 902,42

 

Biedrības “Partnerība laukiem un jūrai” darbībā 2015. gadā tika veiktas nozīmīgas izmaiņas, jo tika būtiski paplašināta biedrības darbības teritorija, pievienojot Jūrmalas pilsētu, kuras teritorijā var īstenot EJZF rīcību projektus, kā arī tika pievienoti 5 Tukuma novada pagasti, kuri iepriekš atradās VRG “Upe 8” darbības teritorijā.

Gatavojoties jaunajām projektu konkursu kārtām, tiek organizēti dažādi semināri, kas ir ļoti noderīgi, gan gatavojot projektu pieteikumus, gan kopumā, domājot par sava uzņēmuma vai organizācijas attīstību. 12. janvārī tika organizēts radošais seminārs – NEdarbnīca “Prakstiskais radošums mana biznesa attīstībai”, savukārt tuvākā laikā interesenti aicināti apmeklēt  šādus  pasākumus:

* “Atbalsta saņemšanas iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai”, kas notiks:

      26.01.2017. plkst.15.00  Tukumā, Talsu ielā 4, 2. stāva zālē;

02.02.2017. plkst.15.00  Engures saieta namā, Jūras ielā 114.

* Ideju seminārs “Pieprasīta tūrisma veiksmes atslēgas šodien un rīt”, kas notiks  10. februārī plkst. 14.00 Engures saieta namā, Jūras ielā 114.

Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem pieejama mūsu mājaslapā www.plj.lv.

 

Domājot par savu projekta ideju, aicinām būt trakiem un domāt ārpus robežām, savienot šķietami nesavienojamo. Šobrīd pasaule izvēlas vai nu labāko, vai to, kas ir atšķirīgs!

Mēs ļoti vēlamies cilvēkos iedegt gribēšanas dzirksti un pārvērst to darīšanas enerģijā. UZDRĪKSTIES un DARI, tas ir izaicinājums, uz ko mudinām mūsu iedzīvotājus un kam cenšamies sekot paši!

Ilze Turka,

BDR “Partnerība laukiem un jūrai” administratīvā vadītāja

Uzziņai

Vietējā rīcības grupa (VRG) “Partnerība laukiem un jūrai”: Talsu iela 4, 319. kab., Tukums, www.plj.lv, tel. 29528441, ilze.turka@plj.lv.

Darbības teritorija: Engures novads, Tukuma novads (izņemot Sēmes, Pūres, Irlavas pagastus un Tukuma pilsētu), Jūrmala;

Apmeklētājus pieņem jebkurā laikā pēc iepriekšēja pieraksta, pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no 9.00-17.00;

Iedzīvotāju skaits partnerības teritorijā: 73 353;

Biedrība dibināta 27.07.2006;

Biedru skaits: 33. 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru