Pededzes skolēni izdaiļo autobusa pieturu

Pededzē, rūpējoties par sakoptu vidi laukos, pagasta centrā sakārtota un koši nokrāsota autobusa pietura, kuru lielākoties izmanto pamatskolas audzēkņi.

Cilvēkam vienmēr ir gribējies dzīvot sakārtotā vidē. Tā Pededzes pagasta centrā autobusa pietura jau sen bija zaudējusi savu pievilcību. Kad Pededzes pamatskolas skolas padomē runāja par iesaistīšanos Labdarības skolā kopā ar Alūksnes un Apes novadu fondu, skolas direktore Selga Bībere ierosināja nokrāsot Pededzes autobusu pieturu. Skolas padomes loceklis, LLKC Alūksnes novada lauku attīstības konsultants Nikolajs Irtiševs atbalstīja šo domu un ieteica izsludināt skiču projektu konkursu.

Priekšlikums tika atbalstīts, un darbā iesaistījās vizuālās mākslas skolotāja Mārīte Pugeja, kura ar 5.9. klašu skolēniem veidoja skices, no kurām tika atlasītas trīs spilgtākās idejas. Tālāk tās izvērtēja gan skolēni un skolotāji, gan pagasta pārvaldes darbinieki. Izvēlētā skice tika nosūtīta izvērtēšanai un saskaņošanai AS „Latvijas valsts ceļi”  Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļas speciālistiem.

Visiem par prieku skice guva atbalstu, un darbs varēja sākties. Ar nepieciešamajām krāsām palīdzēja „Latvijas valsts ceļu” Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļa, skolotāja Mārīte Pugeja ar 5.–9.klašu skolēniem veidoja zīmējumus, bet noklāt lielos laukumus palīdzēja vecāki.

Tā, pateicoties kopīgam darbam un sadarbībai, ir vēl viena sakopta vieta Pededzes pagastā.

LLKC Alūksnes nodaļa

Pievienot komentāru