Pēta dārzeņu augšanas apstākļus segtajās platībās

GalerijaPrint

Latvijas Universitāte ar sadarbības partneriem – SIA “Getliņi EKO”, z/s “Kliģēni”, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Augu Aizsardzības zinātnisko institūtu “Agrihorts” – īsteno projektu  “Optimālu augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem,  izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi izpētīt un noteikt optimālus augšanas apstākļus segtajās platībās – siltumnīcās, izmantojot hidroponikas audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu audzētu tomātu un gurķu šķirnēm.

Optimāli augšanas apstākļi sadarbības partneru siltumnīcās tiks noteikti no dieviem aspektiem: 1) minerālās barošanās un 2) augu aizsardzības.

Projektā tiek plānotas šādas aktivitātes:

  1. Intensīvi pētījumi par minerālās barošanās lomu tomātu un gurķu kvalitātes uzlabošanā, meklējot risinājumus augļu defektu novēršanā, regulējot augu apgādi ar barības elementiem. Projekta ietvaros tiks veikta tomātu un gurķu minerālās barošanās stāvokļa izpēte veģetācijas sezonas garumā siltumnīcās ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu, barības šķīduma ķīmiskā sastāva rezultātu apkopošana un izvērtēšana, pasākumu izstrāde tomātu un gurķu minerālās barošanās apstākļu optimizēšanai.
  2. Slimību un kaitēkļu identifikācija, kompleksu risinājumu izstrāde to efektīvai ierobežošanai. Projektā tiks veikts kaitēkļu monitorings un derīgo kukaiņu aktivitātes izpēte, slimību ierosinātāju identifikācija un perspektīvo augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pētījumi, kā arī ieteikumu izstrāde augu aizsardzības pasākumu veikšanai. Pētījumā tiks iekļauti arī bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi.
  3. Ražošanas/pētījumu platformas nodrošināšana plānoto darbību veikšanai siltumnīcās. Tiks veikts nepārtraukts monitorings par visiem procesiem siltumnīcā, ražas un nestandarta produkcijas uzskaite, izstrādāto rekomendāciju īstenošana.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Anita Osvalde,

Latvijas Universitāte, Bioloģijas institūts

Foto galerija: 

Pievienot komentāru