Pēta jaunas metodes kukurūzas audzēšanā

Nīderlandes Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupa pēta inovatīvus risinājumus, kā kukurūzas audzēšanai ilggadīgajos zālājos neizmantot  glifosātus, lai nozare būtu klimatam un bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīga.

Pēc EIP projekta “Kukurūzas audzēšana tiešā sējā ar dziļirdināšanu. Emisiju samazināšana Drentē” tiek sperts nākamais solis, lai attīstītu kukurūzas audzēšanu ar ilggadīgo zālaugu pasēju bez augsnes apvēršanas. Šī projekta centrā ir konkurētspējīgu kultūraugu audzēšana bez augu aizsardzības līdzekļu (glifosāta) lietošanas zālaugu pasējā, kā arī tālāka minimālas augsnes apstrādes attīstīšana. Tādējādi samazinās nitrātu un herbicīdu atliekvielu noplūde ūdenī, pielāgošanās klimata pārmaiņām un to mazināšana, un tiek uzlabota (augsnes) bioloģiskā daudzveidība.

Pirmajā gadā tiek apzinātas iespējas un pētīta konkurence starp kukurūzu un sedzējaugu.

- Otrajā gadā tiks pārbaudītas 6 daudzsološākās kombinācijas attiecībā uz kukurūzas šķirnēm,  sedzējaugiem un veidu, kā mazināt sedzējaugu konkurētspēju un slāpekļa noplūdi ūdenī.

- “Grondig Boeren met Maïs” kukurūzas audzēšanas projekta ietvaros Marveiksordā (Marwijksoord) ierīkots demonstrējums, veidojot zināšanu apmaiņu starp projektiem. Lai veicinātu informētību par šo sistēmu, tiek izmantota Marveiksordas infrastruktūra.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Cinglere,

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru