Pētnieki un ražotāji meklēs ilgstpējīgu pārtikas iepakojumu

Vidzemes plānošanas reģions un Rīgas Tehniskā universitāte aicina pārtikas nozares uzņēmējus pieteikties eksperimentālai inovāciju koprades laboratorijai, lai kopā ar pētniekiem attīstītu ilgtspējīgus pārtikas iepakojuma risinājumus. Tā paredz iepriekšēju sagatavošanos un divas klātienes tikšanās novembrī.

Prioritāri aicināti pieteikties Vidzemes uzņēmēji, taču izvērtēti tiks visi pieteikumi.

Ik dienu pasaulē un arī Latvijā tiek radīts ievērojams atkritumu apjoms, no kā liela daļa ir tieši pārtikas atkritumi – gan pārtika, gan iepakojums. Tajā pašā laikā pārtikas ražotāji saskaras ar izaicinājumiem ilgtspējīga iepakojuma radīšanai, jo katrs produkts ir jāiepako atbilstoši tā specifiskajām prasībām. Vairums uzņēmēju jau ir radījuši risinājumus, naftas izcelsmes materiālu iepakojuma vietā izmantojot atjaunojamos dabas resursos balstītus iepakojumus. Tomēr tas nenozīmē, ka citi uzņēmēji var vienkārši pārņemt šos risinājumus, jo produkti un ražošanas process var atšķirties pat šķietami līdzīgos uzņēmumos. Šī brīža pārtikas nozares vajadzības paredz, lai iepakojums ir šķirojams un pārstrādājams, dabā bioloģiski noārdās vai arī ir ēdams. Vienlaikus uzņēmējiem būtiski, lai risinājums ļauj saglabāt produkta kvalitāti, kā arī to iespējams pielāgot esošajām ražošanas iekārtām.

Lai palīdzētu rast atbilstošākos risinājumus reāli pastāvošām pārtikas nozares problēmām, inovāciju koprades laboratorija piedāvās uzņēmējiem profesionāli vadītā procesā nonākt līdz koncepcijām, prototipiem vai pat gataviem risinājumiem, izmantojot starpnozaru pētnieku kompetenci.

Piedalīties aktivitātēs tiks aicināti astoņi uzņēmēji, kurus atlasīs, organizējot publisku pieteikšanos un vēlāk intervijas. Interviju laikā tiks izzināti galvenie izaicinājumi un tendences, ar ko strādāt laboratorijas ietvaros. Galvenie kritēriji uzņēmēju atlasei – saistība ar definēto nozares vajadzību, motivācija un ieinteresētība, kā arī profesionālā reputācija.

Lai pieteiktos, uzņēmēji aicināti līdz 28. jūnijam (ieskaitot) aizpildīt anketu, norādot īsu informāciju par uzņēmumu, ilgtspējīga iepakojuma izaicinājumu, ko nepieciešams risināt, līdzšinējo pieredzi tā risināšanā. Anketa pieejama: https://ej.uz/inovacijukoprade

Laboratorijas aktivitātes notiks vairākos posmos, kas iekļauj sagatavošanos, nozares problēmu identificēšanu un analīzi, kā arī iepazīšanos ar pētnieku zināšanām jomā. Laboratorijas ietvaros tiks komplektētas profesionāļu komandas, kuru dalībnieki kopīgi piedalīsies Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrikas profesionāļu vadītā ātrās prototipēšanas procesā un vēlāk sniegs vērtējumu par eksperimenta norisi. Paredzams, ka sadarbība starp uzņēmējiem un pētniekiem turpināsies, attīstot tālāk izstrādāto risinājumu. Plašāk par laboratorijas norisi >> šeit 

Koprades laboratoriju moderēs Vides risinājumu institūta izpilddirektore Inese Suija-Markova. Inese ir ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā un inovācijās (MBA) Rīgas Tehniskajā universitātē, un šobrīd ir trešā kursa doktorante, pētniecību saistot ar zināšanu ietilpīgu biznesa pakalpojumu vadīšanu, lasa lekcijas par projektu vadīšanu, inovāciju tehnikām un radošumu, kā arī ir starptautisku konferenču un semināru dalībniece un lektore. Ikdienā vada dažādas zinātņu nozares pārstāvošu pētnieku komandu, kas attīsta inovatīvus risinājumus ilgtspējīgai dabas resursu apsaimniekošanai. 

Inovāciju koprades laboratorija ir viena no labajām praksēm, ko Vidzemes plānošanas reģions ir identificējis starptautisku pieredzes apmaiņu rezultātā, kas ļauj stiprināt uzņēmējdarbības un pētniecības sadarbību inovāciju attīstīšanā. Šāda starpdisciplināra pieeja problēmu risināšanā ļauj aptvert plašu zināšanu loku, iesaistot pētniekus no dažādām saistītajām zinātnes nozarēm – pārtikas tehnoloģiju, dizaina, mikrobioloģijas, informāciju un komunikācijas tehnoloģiju, ķīmijas, viedo materiālu un citām.

Koprades laboratoriju īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “GoSmart BSR” ietvaros un Eiropas Inovāciju un tehnoloģijas institūta zināšanu un inovāciju kopienas (EIT Food) ES pētniecības un inovāciju programmas ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Papildu informācijai: Santa Niedola, Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja, santa.niedola@vidzeme.lv, mob.t +371 26674261.

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Bīviņa Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, e-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv

Pievienot komentāru