Jaunumi

Lai popularizētu vietējo amatnieku ražojumus, biedrība “Lauku partnerība „Sēlija”” iedibinājusi kvalitātes zīmi, un tagad izstrādājumi, kam tā piešķirta, nonākuši Aknīstes, Viesītes un Jēkabpils novada Rubenes pagasta tirdzniecības vietās.

No šī gada 1. februāra līdz 1. martam biedrība „Lauku partnerība „Sēlija”” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas otro kārtu.

Biedrības “Zied zeme” valdes locekle Linda Cīrule 5. janvārī viesojās Ķeipenes Tautas namā, kur kopā ar Ogres novada pašvaldības domes vadību, Attīstības departamenta Projektu vadības nodaļas pārstāvjiem un ķeipeniešiem noskatījās Ķeipenes bērnu uzvedumu “Ledus sirds”.

Biedrība “Kandavas Partnerība” pērn izvērtējusi 44 projektus vietējās teritorijas attīstībai, šogad izsludināta LEADER projektu konkursa trešā kārta kopskaitā piecās rīcību aktivitātēs.

Jau vairākus gadus lauku iedzīvotājiem dažādās Latvijas teritorijās ir iespēja īstenot savas projektu idejas, izmantojot LEADER pieeju.

Biedrībai “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” aizvadītajā gadā apstiprināti kopumā 33 projekti par vairāk nekā 2 miljoniem eiro vietējās teritorijas attīstībai.

Sadarbībā ar Kārsavas novada skolām, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzas nodaļa rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 6.–9. klašu skolēniem, lai iepazītu vietējos uzņēmējus Latgalē. Pasākumā piedalījās Kārsavas novada Mērdzenes, Salnavas un Mežvidu pamatskolu audzēkņi.

No 28.–30. oktobrim Iecavā, viesu namā „Iecupes” notika Latvijas Jauno zemnieku kluba organizētais jauniešu izaugsmes forums „Solis 2016”.

Šī gada 17. oktobrī Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārvaldītais Latvijas Zemes fonds noslēdzis simto lauksaimniecības zemes iegādes darījuma līgumu.

Lai palīdzētu orientēties uzņēmējiem paredzēto valsts atbalsta programmu klāstā un izvēlēties aktuālajām vajadzībām piemērotāko risinājumu, Attīstības finanšu institūcija ALTUM izstrādājusi valsts atbalsta programmu kalkulatoru darbam interneta vidē.

Lapas