Martā sāks pieņemt pieteikumus inovāciju pasākumā "Sadarbība"

No 1. marta līdz 5. aprīlim būs pieejams atbalsts atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Sadarbība" - uz jaunradi vērstu projektu īstenošanai un jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē.

Pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumā "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" otrās kārtas 1. posma projekta idejas iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 5. aprīlim. Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 3 685 500 EUR  (trīs miljoni seši simti astoņdesmit pieci tūkstoši pieci simti euro).

Pasākuma "Sadarbība" 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 1. marta līdz 2018. gada 5. aprīlim. Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums 5 000 000 EUR (pieci miljoni euro).

Plašāka informācija: www.lad.gov.lv 

Pievienot komentāru