Ražotājiem savs kooperatīvs „Limbažu novada lauku labumi”

Limbažu novada domē 24. oktobrī notika Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sanāksme.

 Šai iespējai bija atsaukušies 12 vietējie ražotāji. Viņi apsprieda statūtus, vienojās par kooperatīva nosaukumu „Limbažu novada lauku labumi”,  un visi uzrakstīja iesniegumu par iestāšanos.  

Esam jau rakstījuši, ka vasarā pašvaldība uzņēmās iniciatīvu atbalstīt mazos ražotājus. Tā tapa zīmols „Ražots Limbažu novadā”un vairākās diskusijās ražotāji nonāca pie atziņas, ka vajadzīga sava kooperācija. No pieredzes zināms, ka visgrūtākais kooperatīvu pastāvēšanai ir pirmais darbības gads. Tāpēc Limbažu novada dome apsolījusi vienu gadu atalgot kooperatīva vadītāju. Arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Limbažu nodaļas vadītājs Aigars Legzdiņš saskata vairākas iespējas, kā jauno kooperatīvu iesaistīt dažās Valsts Lauku tīkla programmās. Viņš piedāvā nodrošināt ekspertu un speciālistu palīdzību, mācības, līdzdalību valsts programmā, lai kooperatīvā sabiedrība iegūtu valsts subsīdijas.

– Kooperatīva dibināšanai ražotāji bija gatavi, jo par to jau bija domāts un runāts. Uzskatu, ka tas ir pareizi, jo visiem kopā tomēr pastāv lielākas iespējas realizēt savas preces dažādās vietās. Kooperatīvs ir atvērts jaunu biedru uzņemšanai. Pagaidām gan vēl nav ievēlēta valde un nav arī vadītāja, bet iesāktais turpināsies. Atbalstu šo ideju, jo, manuprāt, tā ir pareiza, – teica Aigars Legzdiņš.

 

Gunita Ozoliņa,

 laikraksta „Auseklis” žurnāliste

Pievienot komentāru