StarGate projekts klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai

Patlaban, kad klimata pārmaiņas un to ietekme uz lauksaimniecību ir ļoti  aktuāls temats, arī vairāki “Horizon 2020” projekti ir izstrādāti, lai vērstu uzmanību uz klimata pārmaiņu vadību. Viens no šādiem projektiem ir “StarGate” jeb Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā. Projekts ir vērsts uz darbību izpēti, kas varētu veicināt lauksaimniecības noturību mainīgā klimata apstākļos.

Plānots, ka projekta laikā tiks pārbaudīta īpaša klimatgudra lauksaimniecības (KGL) metodoloģija, kas varētu palīdzēt lauksaimniekiem un politikas veidotājiem panākt īstermiņa un ilgtermiņa pielāgošanos klimata pārmaiņām. “StarGate” projektā pārbaudītās inovācijas mikroklimata un laikapstākļu risku pārvaldībā, kā arī lauku un reģionālo ainavu dizainā veicinās lauksaimniecības sistēmu noturību pret klimata izmaiņām.

Projekta mērķi ir izstrādāt klimatgudras lauksaimniecības pašreizējā stāvokļa un prasību analīzi, veidot ieinteresēto pušu kopienu un izveidot tā sauktās dzīvās laboratorijas, kurās tiek pārbaudīti rezultāti. Tāpat arī plānots izstrādāt klimata novērojumu datu infrastruktūru un datu pārvaldības ietvaru, izstrādāt un nodrošināt klimata pakalpojumus un agroklimatiskos rādītājus, kā arī attīstīt lēmumu pieņemšanas metodes un instrumentus. Novērtēt “StarGate” metodoloģiju un lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas reālos apstākļos, izstrādāt informatīvu plānu, lai palielinātu sabiedrības ietekmi, kā arī izstrādāt izmantošanas plānu, veicinot projekta rezultātu izmantošanas potenciālu.

Projektā piedalās 24 partneri no dažādām Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas. Projektā piedalās Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes Augstskola, tāpēc par pilota teritoriju izvēlēta Vidzeme. Tajā plānots radīt uzticamu laikapstākļu prognozēšanas programmu, kas apvienota ar ražas zaudējumu kalkulatoru, piedāvājot atsevišķu rīku seku novēršanai.

Kopš projekta sākuma 2019. gada septembrī ir izdevies izveidot spēcīgu ieinteresēto personu kopienu, detalizēti izstrādāt lietotāju vajadzību datubāzi, izstrādāt modeļu kopu laikapstākļu prognozēšanas modeļiem, stratēģisko un taktisko lēmumu atbalsta rīku komplektu un vēl citas būtiskas aktivitātes. Projektā jau esošo rezultātu video pieejams šeit.

Plānots, ka projekts turpināsies līdz 2023. gada septembrim.

Izmantoti materiāli no projekta mājaslapas šeit un Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapas šeit.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Saulīte-Liniņa,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Uzziņa:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Pievienot komentāru