Talsos popularizē LLKC darbību

Talsu novada pašvaldības ēkā 18. martā notika informatīvā diena par lauku attīstību Talsu novadā. Dalībnieki tika informēti par dažādām aktualitātēm un izmaiņām likumdošanā, kas skar lielu iedzīvotāju daļu. Arī LLKC Talsu konsultāciju biroja vadītājs Alfons Spēks piedalījās Talsu novada pašvaldības informatīvajā dienā, lai klātesošajiem pastāstītu par LLKC konsultāciju biroju darbību.

Informatīvo dienu atklāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus. Pēc tam dalībnieki tika informēti par Talsu novada teritorijas plānojumu, 2015. gada budžetu un tā veidošanas niansēm.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe skaidroja likumdošanas izmaiņas darījumos ar lauksaimniecības zemi un arī likumdošanas izmaiņas Meža likumā.

Par 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības atbalsta veidiem un prasībām to īstenošanā informēja Liāna Krūmiņa, LAD Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja.

Par meliorācijas sistēmu atjaunošanas un uzturēšanas nosacījumiem informēja Uldis Mednis, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs.

Informatīvo dienu noslēdza interesants un atraktīvs LLKC Talsu nodaļas biroja vadītāja Alfona Spēka stāstījums par biroja aktivitātēm. Viņš pastāstīja par LLKC struktūru, darbības virzieniem un sniegtajiem pakalpojumiem. Vēl biroja vadītājs informēja par jau īstenotajiem un pašreiz notiekošajiem Talsu nodaļas organizētiem projektiem un apmācībām, kā arī visas informatīvās dienas garumā sniedza atbildes uz visdažādākajiem dalībnieku jautājumiem.

Ilze Ventiņa,

LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru