Tiek meklēti jauni risinājumi krūmcidoniju audzēšanā

GalerijaPrint

Lai samazinātu roku darbu krūmcidoniju stādījumu ierīkošanā un audzēšanā, kā arī meklētu jaunus risinājumus pārstrādes produktu sortimenta paplašināšanai, tiek īstenots projekts "Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta paplašināšana".

Lai ražošanas apstākļos pārbaudītu Dārzkopības institūtā (DI) izveidotos perspektīvos hibrīdus, salīdzinot ar šķirnēm, DI izaudzēti stādi, kas nodoti partneriem izmēģinājumu ierīkošanai. Z/s “Bētras” un “Jansonu saimniecībā” oktobrī ierīkoti krūmcidoniju stādījumi – no 3 šķirnēm (vairotas meristēmās kokaudzētavā “Kalsnava”), perspektīviem DI izdalītiem hibrīdiem un “Bētru” kokaudzētavā izaudzētiem sēklaudžiem. Sēklaudži izaudzēti no DI 2019. gadā veiktajiem krustojumiem.

DI un Jansonu saimniecībā veikti apputeksnēšanās izmēģinājumi, lai noteiktu pašauglības pakāpi, meklētu piemērotākos apputeksnētājus un izvērtētu bišu ietekmi uz augļu aizmešanos.

Abās saimniecībās izmēģinājumu stādījumu ierīkoti, izmantojot daļēji mehanizētu stādīšanas agregātu. DI zinātnieki piedalījušies stādījumu ierīkošanā, veicot patērētā darba laika uzskaiti. Kopā ar saimniekiem analizētas mehanizētas stādīšanas priekšrocības un trūkumi. Apkopoti dati un sagatavota metodika turpmākai stādījumu kvalitātes vērtēšanai.

Lai izstrādātu rūpnieciski izmantojamas tehnoloģijas eksportspējīgu produktu ražošanai,DI norit darbs pie krūmcidoniju sulas koncentrāta paraugu sagatavošanas un kvalitatīvo rādītāju analīzes; sulai tiek noteikti rādītāji (pektīnu un skābju saturs, šķīstošā sausna, blīvums, pH, duļķainība, krāsa); izstrādāta teorētiskā metodika poliola “Neotame” izmantošanai sukāžu un sīrupa pagatavošanai; uzsākti praktiskie pētījumi. V. Berķis veic krūmcidoniju sukāžu izgatavošanu, izmantojot dažādus saldinātājus – cukura aizstājējus (kļavu, dateļu, agaves sīrupi u. c.), meklējot piemērotākās koncentrācijas un pielāgojot tehnoloģiju.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Projekta īstenošana paredzēta no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. maijam. Vadošais partneris ir Dārzkopības institūts, partneri –  z/s “Bētras”, SIA “Jansonu saimniecība” un IK Viesturs Berķis.

Informāciju sagatavoja
Edīte Kaufmane,
Dārzkopības institūta vadošā pētniece

Uzziņa. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 9. punktu EIP darba grupas vai atbalsta saņēmēju grupas atspoguļo projektu īstenošanas gaitu, apkopo rezultātus, un tie tiek publicēti VLT mājaslapā.

Foto galerija: 

Pievienot komentāru