Valdība palielina LLKC pamatkapitālu

Lai arī turpmāk LLKC veicinātu Latvijas lauku teritorijas attīstību, sekmētu jaunu darbavietu radīšanu, lai lauku uzņēmēji, izmantojot LLKC pakalpojumus, palielinātu savu konkurētspēju, jāveicina arī paša LLKC kā uzņēmuma attīstība un konkurētspēja.

 Tādēļ, valdība otrdien, 9.decembrī, pieņēma rīkojumu „Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pamatkapitālā”.

Rīkojums noteic, ka LLKC pamatkapitālā tiks ieguldīti trīs nekustamie īpašumi: Eduarda Veidenbauma ielā 9, Tukumā, ar kadastra Nr.9001 004 0684, Brīvības iela ielā 46A, Balvos, ar kadastra Nr.3801 003 0478 001 un „Pakalnieši”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, ar kadastra Nr.7096 004 0101, kuru kopējā vērtība veido 295 000 eiro. Līdz ar pamatkapitāla palielināšanu tiks pārrēķināta arī pamatkapitāla nominālvērtība. 

Rīkojums „Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pamatkapitālā” stāsies spēkā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Papildu informācija par rīkojumu - MK mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte

sabiedrisko attiecību speciāliste

Pievienot komentāru