Varēs kļūt par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju, neslēdzot līgumu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka no 2014. gada 1. jūnija, lai kļūtu par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotāju, vairs nebūs jāslēdz līgums „Par elektronisko dokumentu parakstīšanu ar elektronisko parakstu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas pakalpojumus”. Arī iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta. Minētās izmaiņas neattiecas uz muitas un akcīzes informācijas sistēmām.

Tas nozīmē, ka no 2014. gada 1. jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu – „Swedbank”,  SEB, „Citadele”, „Norvik banka”, „Nordea” un DNB – internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

 Tāpat no 2014. gada 1. jūnija EDS iesniedzamās nodokļu un informatīvās deklarācijas vairs nebūs elektroniski jāparaksta, proti, juridisks spēks tām būs arī tad, ja tās nebūs elektroniski parakstītas. Dokumentu „parakstīšana” notiks, nospiežot sistēmā pogu „Iesniegt”.

 Personām, kuras jau ir EDS lietotājas un arī turpmāk vēlēsies pieslēgties EDS, izmantojot VID izsniegto identifikatoru un paroli, tāda iespēja būs arī pēc 2014. gada 1. jūnija. Arī tās personas, kuras vēl nav EDS lietotāji, bet vēlēsies par tādiem kļūt un izmantot tieši VID izsniegtu identifikatoru un paroli, varēs to saņemt, vēršoties ar iesniegumu VID elektroniskā vai papīra formā (iesnieguma veidlapa būs pieejama VID mājaslapā).

 Minētās izmaiņas nosaka 2014. gada 27. februārī Saeimas pieņemtie grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, kas stājas spēkā 2014. gada 1. jūnijā.

 Pievēršam uzmanību tam, ka minētās izmaiņas neattiecas uz muitas sistēmām. Lai varētu lietot Importa kontroles sistēmu, Eksporta kontroles sistēmu un Tranzīta kontroles sistēmu, arī pēc 2014. gada 1. jūnija tāpat kā līdz šim jaunajam lietotājam būs jānoslēdz līgums vai vienošanās ar VID.

 VID iesaka tiem nodokļu maksātājiem, kuri plāno iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem, to darīt pēc 2014. gada 1. jūnija, kad deklarācijas iesniegšana elektroniski, izmantojot VID EDS, pateicoties minētajām izmaiņām, būs vēl vienkāršāka un ērtāka.

 Vienlaikus no 2014. gada 1. jūnija visiem tiek ieviesta elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa. Tas nozīmē, ka fiziskās personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) elektroniskajā algas nodokļu grāmatiņā visas nepieciešamās izmaiņas, piemēram, iesniegt paziņojumu par apgādībā esošajām personām, varēs veikt elektroniski, neapmeklējot VID klientu apkalpošanas centru.

 VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar VID EDS izmantošanu. Aktuālā informācija par VID semināriem pieejama iestādes mājaslapā sadaļā „Semināri nodokļu maksātājiem”.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)” un „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”.

 Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā (kur pieejami arī EDS kioski) vai arī izmantot iespēju „Uzdot jautājumu VID”.

 VID sniegtajai informācijai šobrīd ir arī normatīvo aktu pamatojums –  2014. gada 28. maijā „Latvijas Vēstnesī” ir publicēti MK noteikumi Nr. 263 „Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus” (https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&;id=266465).

 

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Pievienot komentāru