Izglītojošais seminārs - Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem

Datums: 
27. Janvāris, 2015
Vieta: 
Bārbeles tautas nams

Grozījumi Meža likumā. Kas izdevīgāk, mežs vai plantāciju mežs? Kā fiksēt dabā izveidojušos mežaudzi
Procesuālā kārtība zemes lietošanas veida maiņai. Atmežošana
Kritēriji daļēji aizaugušu platību atzīšanai par mežu vai plantāciju mežu
Ar kokiem aizaugušo nemeža zemju izvērtēšana Vecumnieku novada Bārbeles pagasta īpašumā „Liniņi’

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
babele_izglit.docx594.31 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: