Mežsaimniecība

03.05.2024. | MKPC Ziemeļkurzeme nodaļa | Informatīvs seminārs "Oglekļa piesaiste mežsaimniecībā"

Semināra tēma: Oglekļa piesaiste mežsaimniecībā

- Oglekļa tirgus;
- Oglekļa piesaistes palielināšana ar ilgtspējīgas mežsaimniecības metodēm;
- Meža atjaunošana, stādmateriālu izvēle.

Lektori: Jānis Ozoliņš (Arbonics Latvijas nodaļas pārdošanas vadītājs ), Valdis Usne (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26438175, valdis.usne@mkpc.llkc.lv!
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

26.04.2024. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara darbi mežā"

Semināra tēma: Pavasara darbi mežā

- Meža atjaunošana LVM
- Meža stādīšanas darbu organizācija.
- Augsnes sagatavošana, stādu izvēle.
- ES atbalsts meža atjaunošanā un jaunaudžu retināšanā. MKPC aktualitātes.
- Stādījumu aizsardzība un pārskatu sagatavošana par meža atjaunošanu.
- Objekts mežā!

Lektori: Ilona aizpuriete (Zemes lietojuma speciālists), Andris Ancāns (mežkopis), Astrīda Rudzīte (MKPC Preiļu nodaļas Vecākā mežsaimniecības konsultante).

25.04.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem; ES atbalsts"

Semināra tēma: Aktualitātes mežu īpašniekiem. ES atbalsta piešķiršana

- MKPC aktualitātes.
- Meža valsts reģistra /MVR/ informācijas saņemšana, pārskatu iesniegšana.
- Valsts un ES atbalsta piešķiršanas noteikumi mežu īpašniekiem.
- Meža atjaunošana. Koku skaits uz ha. Atjaunojamās koku sugas izvēle.

Lektori: Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

26.04.2024. | MKPC Dienvidlatgales nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju

- MKPC aktualitātes.
- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.Izplatības riski reģionos.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Objekts mežā!

18.04.2024. | MKPC Sēlijas nodaļa | Informatīvs seminārs "Aktualitātes medību jomā 2024"

Semināra tēma: Aktualitātes medību jomā 2024

- MKPC aktualitātes.
-Grozījumi medību noteikumos.
- Aplikācija "Mednis", aktualitātes.
- Šī brīža problemātika medniecībā. Lielie plēsēji - statuss, problēmas un prognozes.
- Jautājumi un atbildes.

Lektori: Valters Lūsis (Valsts meža dienests), Ēriks Ozols (Latvijas Mednieku savienības Nacionālās padomes loceklis).

12.04.2024. | MKPC Preiļu nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara aktualitātes meža atjaunošanā"

Semināra tēma: Pavasara aktualitātes meža atjaunošanā

- Meža atjaunošana, stādu izvēle, augsnes sagatavošana.
- Eiropas Savienības atbalsts meža atjaunošanā un jaunaudžu retināšanai.
- Jaunākais MKPC darbībā
- Meža stādīšanas darbu organizācija. Stādījumu aizsardzība un pārskatu sagatavošana par meža atjaunošanu. Stādīšanas kvalitātes
pārbaude.
-Egļu astoņzobu mizgraužu izplatība, egļu audžu aizsardzība.

Lektori: Astrīda Rudzīte un Mārtiņs Ulpe (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

12.04.2024. | MKPC Dienvidkurzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "MKPC aktualitātes, pavasaris-meža stādīšanas laiks."

Semināra tēma:MKPC aktualitātes, pavasaris-meža stādīšanas laiks.

- MKPC darbības virzieni 2024. gadā.
- Meža stādīšanas laiks- kādus stādus izvēlēties,kā stādīt, kādus darba rīkus izvēlēties.
- Augsnes sagatavošanas veidi -Meža atjaunošanas veidi.Koku skaits uz ha. Atjaunojamās koku sugas izvēle
- Stādījumu aizsardzība, stādījumu kopšana.

Lektori: Agrita Šēnberga un Uldis Pētersons (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

10.04.2024. | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Pavasara aktualitātes lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Egļu astoņzobu mizgraužu ierobežošanas pasākumi."

Semināra tēma: Pavasara aktualitātes lauku teritoriju uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Egļu astoņzobu mizgraužu ierobežošanas pasākumi.

09.05.2024. | MKPC Limbažu nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža meliorācija"

Semināra tēma: Meža meliorācija

- Meža meliorācija, tās nozīme un meliorācijas sistēmu renovācijas labā prakse.
- Meža apsaimniekošanas prakse ūdens objektu tuvumā.

Lektori: Zane Lībiete (Vadošā pētnice LVMI "Silava").

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397, janis.runcis@mkpc.llkc.lv!
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība