Informatīvs seminārs - Neizmantotu, ar kokiem un krūmiem aizaugušu zemju apsaimniekošana, likumdošanas prasības