Informatīvs seminārs - : Neizmantotu, ar kokiem aizaugušo zemju sakārtošana, iespējamā apsaimniekošana