Jelgava | Meža nozares konference

Datums: 
28. Novembris, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā

Meža un saistīto nozaru pamatnostādnēs 2015.-2020. gadam izvirzīto rādītāju izpilde, kā arī debates par meža īpašniekiem turpmāk nepieciešamo atbalstu no ES fondiem, būs galvenās tēmas šī gada Meža nozares konferencē, kura 28. novembrī notiks Jelgavā.

Konferencē sniegs arī aktuālo informācija par ES nozīmes biotopu kartēšanu meža zemēs, kā arī valsts attīstības finanšu institūcija ALTUM informēs par pieejamo atbalstu meža nozares uzņēmumiem.

Pasākumā piedalīsies zemkopības ministrs un ar ziņojumiem uzstāsies arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas Meža departamenta, Valsts meža dienesta, LVMI “Silava”, Latvijas meža īpašnieku biedrības un LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra.    

Konferencē aicināti piedalīties meža īpašnieki, apsaimniekotāji, mežsaimniecības uzņēmēji, nozarē nodarbinātie un citi interesenti.  

Konference notiks 28. novembrī plkst. 11.00 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Konferences programma

10.30 – 11.00 

Konferences dalībnieku reģistrācija, kafija.

11.00 – 11.10

Zemkopības ministra uzruna.

11.10 – 11.30

Meža un saistīto nozaru pamatnostādnes 2015.-2020. gadam, galvenie izvirzītie mērķi un sasniegtie rezultāti.  

Zemkopības ministrijas Meža departaments

11.30 – 11.50

Valsts meža dienesta aktualitātes meža īpašniekiem. 

Valsts meža dienests

11.50 – 12.05

Privāto meža īpašumu struktūra, pārvaldība, īpašumu tirgus tendences un turpmākie izaicinājumi.

LVMI “Silava”

12.05 – 12.20

Projekta "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās" īstenošanas norise

Latvijas Meža īpašnieku biedrība

12.20 – 12.35

Kā tikt līdz nākamajam punktam attīstībā ar valsts atbalstu? ALTUM finansējums meža nozares uzņēmumiem.

ALTUM Zemgales reģions

12.35 – 13.00

Kafijas pauze

13.00 – 13.20

ES nozīmes biotopu kartēšana meža zemēs, norise, rezultāti. Nākamā plānošanas perioda vēlamie atbalsta pasākumi meža īpašniekiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Dabas aizsardzības pārvalde

13.20 – 13.40

Meža īpašniekiem pieejamais atbalsts no Lauku attīstības programmas 2014-2020, izvirzītie mērķi, sasniegtie rezultāti.

Zemkopības ministrijas Meža departaments

Lauku attīstības programmas 2014-2020 profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi, konsultāciju pakalpojumi, Valsts Lauku tīkla aktivitātes.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs

13.40-14.50

Paneļdiskusija par meža īpašniekiem turpmāko ES atbalstu LAP 2021.-2027. periodā.

Dažādu profilu un interešu meža īpašnieki.

Auditorijas balsojums par pasākumu virzieniem.

no 14.50

Atbildes uz jautājumiem un diskusija.

Meža nozares konference ir ikgadējs pasākums, kurā Zemkopības ministrija un saistītās institūcijas informē par aktualitātēm un norisēm meža apsaimniekošanā.

Konferenci organizē Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Plašāka informācija www.mkpc.llkc.lv, 63050477, mkpc@mkpc.llkc.lv

PIETEIKTIES KONFERENCEI 

Kontaktinformācija: 
63050477, mkpc@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
mezu_nozares_konference_2018_28_nov.pdf143.66 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: