Informatīvs seminārs Saldus nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Meliorāciju sistēmu uzturēšana. Kompensācijas par mežsaimniecības ierobežojumiem. Kosultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi.

Datums: 
28. Februāris, 2019
Reģions: 
Vieta: 
Novadnieku pagasta pārvalde

Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos. Meliorācijas sistēmu
uzturēšana, ekspluatācija un kadastra ģeotelpisko datu kopu izsniegšana. ES atbalsts meža īpašniekiem, meža ieaudzēšana un jaunaudžu
kopšana. Konsultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi. Diskusijas,jautājumi.

Kontaktinformācija: 
Maruta Progulbicka 20222041 maruta.pragulbicka@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
3_dk_28.2._saldus_programma_5940.pdf51.74 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: