11.04.2023 | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un koku ciršanu mežā"

Datums: 
11. Aprīlis, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Ziemeļaustrumu virsmežniecības zālē

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos par meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un koku ciršanu mežā:

- Atskats par MKPC paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība. Izplatības riski reģionos, tā mazināšanas iespējas.

- Objekts mežā! Meža sanitārā stāvokļa apsekošana objektos. Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana. Pasākumi
kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, praktiski ieteikumi meža īpašniekam. Diskusijas

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Aiva Zavacka (Valsts meža dienests), Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 28381176, mairita.bondare@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā
Kontaktinformācija:
MKPC Madonas nodaļa. Mairita Bondare. E-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 28381176
MKPC Centrālais birojs. Jana Alksnīte. E-pasts: jana.alksnite@mkpc.llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Mairita Bondare. E-pasts: mairita.bondare@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 28381176
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_9454-1.pdf145.21 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: