Seminārs Rēzeknē: Svarīgākais un aktuālākais sagatavojot 2014. gada pārskatu un UIN deklarāciju eiro valūtā

Datums: 
16. Decembris, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Rēzekne

2014. gada 16. decembrī, no 10.00 - 14.30; Rēzeknē, par semināra norises vietu paziņos pirms semināra.

CENA 60,00 EUR ( iekļauti izdales materiāli un kafijas pauze).

Lektore: Laima Ļitviņenko nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedre, darba pieredze VID un Finanšu ministrijā sniedzot konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Semināra programmā:

1.Likumdošanas prasības sastādot 2014.gada pārskatu.
2. Pamatkapitāla denominācija.
3. Sagatavošanās gada pārskata sastādīšanai:
- aktīvu, saistību inventarizācija un tās rezultātu atspoguļošana bilancē;
- pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu novērtēšana un pārvērtēšana;
- krājumu novērtēšana un pārvērtēšana;
- krājumu un dabisko zudumu norakstīšana;
- uzkrājumu veidošana šaubīgajiem parādiem;
- uzkrājumu veidošana atvaļinājumiem un citiem;
- tipiskākās kļūdas, kas izraisa grāmatvedības pārskatu sagrozīšanu un
fundamentālo kļūdu labošana.
4. Aktīvu novērtēšanas nepieciešamība un uzņēmuma grāmatvedības politika.
5. Investīciju ieguldījumi.
6. Ilgtermiņa aktīvi pārdošanai.
7.Izdevumu un ieņēmumu uzskaite:
- attaisnojuma dokumentu obligātie rekvizīti;
- kases aparāta čeku obligātie rekvizīti;
- izdevumu un priekšnodokļa atzīšanas kārtība;
- degvielas, reklāmas, reprezentācijas un citu ar saimniecisko darbību
saistīto izdevumu uzskaite
- kreditoru parādu norakstīšana;
8. UIN deklarācija un ar nodokli apliekamā ienākuma noteikšana:
- izdevumi, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību un koeficienta
piemērošana;
- bezcerīgo parādu norakstīšana;
- reprezentācijas izdevumi;
- procentu maksājumu aprēķins par 2014.gadu;
- nolietojuma aprēķins un norakstīšana nodokļu vajadzībām, piemērojot
likuma 13.pantu;
- darījumu ar saistītām personām uzskaite;
- dāvanas fiziskām un juridiskām personām;
- notikumi pēc pārskata datuma: koriģējamie un nekoriģējamie;
9. Atbildes uz jautājumiem.

IK "Biznesa investīcijas" tālrunis: 67310893; 28221993
Lai pieteiktu savu dalību seminārā, aizpildiet šo anketu un nosūtiet pa fax.66662842 vai e-pastu :info@noderigi.lv

Dalībnieka vārds, uzvārds-
Uzņēmums-
Juridiskā adrese-
PVN reģ.nr.-
Kontakttālrunis-
Fakss-
E-pasts -

Reģions filtram: