„Ideju darbnīca”

Datums: 
11. Marts, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Sigulda

11.martā, plkst.11.00, Siguldas pilsētā, Dārza ielā 2a, notiks ideju darbnīca kuras ietvaros tiks apzinātas Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotāju vajadzības, idejas, kā arī redzējumi par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. Sīkāka informācija pielikumā. Lūgums iepriekš dot ziņu par piedalīšanos darba grupā - telefons 26341991, 67800955, e pasts ineta.eriksone@sigulda.lv

Iespēja piedalīties un paust savu viedokli ir tikai vienā darba grupā. 11.marta darba grupā tiks apkopota informācija par Siguldas pilsētas iedzīvotāju velmēm, savukārt 17.martā – par Siguldas pagasta iedzīvotāju velmēm.

Kādēļ svarīgi piedalīties darba grupā? Pamatojoties uz darba grupās paustajām velmēm, vajadzībām, idejām, skatījumiem (pagastu un pilsētas griezumā), Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība savā stratēģijā varēs ietvert rīcības, caur kurām savukārt varēs izsludināt atklātus projektu pieteikumu konkursus ES finansējuma piesaistei (lauksaimniekiem, nelauksaimniekiem, mājražotājiem, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām). Tātad vietējie iedzīvotāji nosaka nepieciešamības, kuras savukārt varētu risināt caur LEADER pieeju, piesaistot ES finansējumu.

Darba grupu vadīs Ausma Pastore.

Darba grupas ilgums līdz 3h, bet kā vienmēr ir iespēja doties prom arī ātrāk, ja tas ir nepieciešams.

Informācijai - Iepriekšējā plānošanas periodā caur Rīgas rajona Lauku attīstības biedrību, piesaistot ES finansējumu, varēja realizēt projektus šādās rīcībās;

1) Jaunu sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem;

2) Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpojumu pieejamībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un vides resursu saglabāšanai vietējiem iedzīvotājiem;

3) Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai;

4) Atbalsts kultūrvides saglabāšanai un attīstībai vietējiem iedzīvotājiem;

5) Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide un attīstība;

6) Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmsapstrāde;

7) Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.

Reģions filtram: