Siguldas novads

Infromatīva tikšanās: Aktuālā informācija platību maksājumu un investīciju piesaistei primārā lauksaimniecībā

2023.gada platību maksājumu ieviešana ir radījusi daudzus jautājumus vienlaikus arī jaunus risinājumus.
Tuvāko mēnešu laikā ir iespēja dalībai projektu ieceru konkursa ietvaros pieteikt investīciju atbalsta pieteikumus gados jaunajiem lauku saimniekiem, mazajām lauku saimniecībām.

AREI Lauku diena 'Demonstrējumi bioloģiskās un integrētās saimniekošanas apstākļos'

Interesenti ir aicināti apmeklēt lauku dienu Pierīgā, 04.07.2023., Z/S Veģi, Siguldas novads Siguldas pagasts.
Laikā no plkst.12:00 - 13:00 būs iespēja iepazīties ar ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģiju.

Lauku dienas organizators: AREI Priekuļu pētniecības centrs.
Pasākuma norise LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. Nr.10.2.1-20/22/P9, “Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti” ietvaros.

Tikšanās ar iedzīvotājiem_LEADER jaunās stratēģijas ietvaros_Sigulda

LEADER kā investīciju atbalsta finansējums Siguldas novadā ir pieejams no 2006.gada. Līdz šim atbalsts ticis daudzveidīgām sabiedriskām iecerēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem. Sākoties jaunam plānošanas periodam, LEADER finansējuma sadale ir jāaktualizē.
Kurs nozares un kādas aktivitātes, lemt par teju 1.5milj.EUR sadali perodā līdz 2027.gadam tiek aicināti Siguldas novada pagastu un Siguldas pilsētas aktīvie iedzīvotāji - esošie un potenciālie uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas.

Tikšanās ar iedzīvotājiem_LEADER jaunās stratēģijas ietvaros_Allaži

LEADER kā investīciju atbalsta finansējums Siguldas novadā ir pieejams no 2006.gada. Līdz šim atbalsts ticis daudzveidīgām sabiedriskām iecerēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem. Sākoties jaunam plānošanas periodam, LEADER finansējuma sadale ir jāaktualizē.
Kurs nozares un kādas aktivitātes, lemt par teju 1.5milj.EUR sadali perodā līdz 2027.gadam tiek aicināti Siguldas novada pagastu un Siguldas pilsētas aktīvie iedzīvotāji - esošie un potenciālie uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas.

Tikšanās ar iedzīvotājiem-LEADER_Jūdaži

LEADER kā investīciju atbalsta finansējums Siguldas novadā ir pieejams no 2006.gada. Līdz šim atbalsts ticis daudzveidīgām sabiedriskām iecerēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem. Sākoties jaunam plānošanas periodam, LEADER finansējuma sadale ir jāaktualizē.
Kurs nozares un kādas aktivitātes, lemt par teju 1.5milj.EUR sadali perodā līdz 2027.gadam tiek aicināti Siguldas novada pagastu un Siguldas pilsētas aktīvie iedzīvotāji - esošie un potenciālie uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas.

Tikšanās ar iedzīvotājiem_LEADER jaunās stratēģijas ietvaros_Mālpils

LEADER kā investīciju atbalsta finansējums Siguldas novadā ir pieejams no 2006.gada. Līdz šim atbalsts ticis daudzveidīgām sabiedriskām iecerēm, sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējiem. Sākoties jaunam plānošanas periodam, LEADER finansējuma sadale ir jāaktualizē.
Kurs nozares un kādas aktivitātes, lemt par teju 1.5milj.EUR sadali perodā līdz 2027.gadam tiek aicināti Siguldas novada pagastu un Siguldas pilsētas aktīvie iedzīvotāji - esošie un potenciālie uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads