Siguldas novads

Aktuālie nosacījumi platību maksājumiem 2024.gadā, Seminārs Pierīgā

Par aktuālām iespējām un nosacījumiem lauku zemju apsaimniekotājiem, lauku uzņēmējiem un saimniekiem 2024.gadā aicinām apmeklēt klātienes semināru. Semināra ietvaros Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes speciālisti dalīsies informācijā par platību maksājumu izvēles iespējām, pieteikšanās kārtību un būtiskākajām kļūdām 2023.gada platību maksājumu iesniegšanā.
Tāpat seminārā plānots pārrunāt investīciju atbalsta iespējas lauksaimniecībā - nosacījumi, plānotie projektu konkursu termiņi.

23.03.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža ekosistēmu pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā"

Semināra tēma: Meža ekosistēmu pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā

- Ūdensteču nozīme meža ekosistēmā, to vispārējā stāvokļa novērtēšana, rekomendācijas piekrastes joslas apsaimniekošanā. Kultūrvēsturiskais mantojums.
- Aktualitātes meža apsaimniekošanā dabas aizsardzības teritorijā.
- Bioloģiskai daudzveidībai svarīgu meža struktūras elementu atpazīšana dabā.

Lektori: Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Vilnis Trops (Valsts meža dienests).

Mācību brauciens biškopjiem_Lietuva (04.04.-05.04.2024.)

Aicinām mācību braucienā biškopjus 'Bioloģiskā saimniekošanas pieredze dažādu nozaru saimniecībās, bioloģiskās lauksaimniecības pievienotās vērtības palielināšana un realizācijas iespējas (biškopība)'.
04.04.2024. un 05.04.2024. apmeklēsim Lietuvā vadošas, bioloģiski sertificētas biškopības saimniecības, lai iepazītu kaimiņu daudzveidīgo pieredzi biškopības produktu pievienotās vērtības radīšanā - no api terapijas līdz dzērienu ražošanai.

23.03.2024. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana sākas kokaudzētavā"

Semināra tēma: Meža atjaunošana sākas kokaudzētavā

- Kokaudzētavas vēsture;
- Stādāmā materiāla audzēšana;
- Stādu veidi- ietvarstādi un ietvarstādi ar uzlabotu sakņu sistēmu;
- Stādu uzglabāšana;, transportēšana;
- Kādi dokumenti nepieciešami meža stādītājam;
- MKPC aktualitātes;
- ES atbalsts meža atjaunošanā;
- Veicamie darbi un nepieciešamie dokumenti, lai 2024.septembrī pieteiktos intervencē LA 7 "Ieguldījumi ilgtspējīgai mežsaimniecībai"

Puķkopība_profesionāļiem. Mācības 21.02.-26.02.2024. (16h)

Puķkopība kā lauksaimniecības nozare var un ir lielisks ieņēmumu avots, ja ir vajadzīgās prasmes un resursi.
Teorētiskas un praktiskas zināšanas mācību ietvaros dalīsies ilggadīgi dārzkopji, agronomi.
Mācību norise:
tiešsaistē (zoom platformā) 21.02.2024. un 22.02.2024.. Klātienē praktiskas mācības zs 'Kliģēni' un 'Zaļumnīca' puķkopības dārzkopībās.

Pieteikšanās līdz 20.02.2024.: https://forms.gle/HHjf4bv3v7Ky1aMXA jeb t.: 26307940/ sigulda@llkc.lv

Tomātu un cillī audzēšana, mācības 29.02.2024.

Pieaugot interesei pašu audzētu dārzeņu praksē, aicinām uz praktiskām mācībām tomātu čillī audzēšanas prasmju apguvē, papildināšanā.
Lai gan tomātu audzēšanā šķiet viss jau ir pateikts, pieaug informācijas pieejamība par sēklu daudzveidību un sēklu tirgotāju piedāvājums top plašāks. Kā izvēlēties kvalitatīvas sēklas, kuras ir Latvijas apstākļiem un tirgus pieprasījumam šobrīd aktuālākās šķirnes, kā audzēt dēstu ieguvei, kā stādīt tomātu stādus ražas nodrošināšanai - šos un citus jautājumus tomātu audzēšanai risināsim mācību ietvaros.

Lopkopības saimniecībām saistošas prasības vides jutīgās teritorijās (C kategorija)

Atbilstoši MK Noteikumiem Nr.834 un MK Noteikumiem Nr.1082, vides jutīgās teritorijās lopkopības saimniecībās, kurās dzīvnieku vienību skaits pārsniedz 5 ir ievērojamas papildus prasības.
Kā noteikt savā saimniecībā esošo dzīvnieku vienību skaitu. Vai uz saimniecību attiecas C kategorijas atļaujas reģistrācijas Valsts Vides dienestā, kā veikt reģistrāciju. Kādas ir saistošas prasības un atskaites. Kā LLKC konsultanti var praktiski palīdzēt prasību ievērošanā - šos un citus, aktuālos jautājumus par C kategorijas prasību ievērošanu risināsim 23.02.2024. tikšanās ietvaros.

Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (piena un gaļas lopkopība)

Aicinām mācībās piena un gaļas liellopu audzētājus šobrīd aktuāliem risinājumiem un prasībām ar dzīvnieku labturību, Zaļās kursa un LR MK Noteikumiem saistītos jautājumos.
Dalība mācībās ir iespēja atjaunot piena un gaļas liellopu pārraugu apliecības un papildināt esošās zināšanas jeb apgūt jaunas.

Mācību norise LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21 ietvaros.

Pavasara darbi dārzkopībā. Seminārs tiešsaistē 31.01.2024.

Laikā, kad zemi klāj biezā sniega sega, čaklākie jau gatavojas Pavasarim un dārza darbiem.
Kā neapjukt plašajā sēklu klāstā, kuri tiešām būs ražīgi tomāti un burvīgi ziedi sezonas garumā, kā veiksmīgi diedzēt, kur un kā izmantot apkures sezonā iegūtos pelnus - uz šiem un citiem, dārzkopjiem aktuāliem jautājumiem praksē gūtās zināšanās dalīsies pieredzējuši praktiķi.
Nemainīgi aktuāls ir jautājums - kad sēt, lai iegūtu dēstu spēcīgiem augiem. Tomātu un ziedu audzētājiem atbildes meklēsim semināra ietvaros.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads