Siguldas novads

Apgrozāmo līdzekļu piesaiste, informatīvs seminārs tiešsaistē

Šobrīd daudziem lauku saimniekiem aktuāls kļūst jautājums par vajadzību apgrozāmo līdzekļu pieejamībai plānojot 2024.gada sējumus jeb 2023.gada IV.ceturkšņa lopbarības krājumu papildināšanas iespējas. Atsevišķiem saimniekiem nesegtas ir palikušas 2023.gada sējumiem piesaistīto līdzekļu saistības jeb ir iecerēta dalība kādā no investīciju atbalsta pasākumiem LEADER, IMA, MLS, JAL atbalsta programmās.

30.11.2023. | MKPC Rīgas nodaļa | Informatīvs seminārs "ES atbalsts 2023.–2027.gadam, krājas kopšanas cirtes priekšnosacījumi"

Semināra tēma: ES atbalsts 2023.–2027.gadam, krājas kopšanas cirtes priekšnosacījumi

- MKPC aktualitātes
- Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumi intervences
- Meža īpašumā "Rozītes" krājas kopšanas cirtes plānojums un analīze
- Krājas kopšanas cirtes nosacījumi
- Koku izvēles nosacījumi
- Šķērslaukuma mērīšana
- Cirsmu tehnoloģiskie koridori
- VMD nepieciešamie dokumenti.
- Objekts mežā!

Lektori: Raimonds Mežaks (MDT "Pūpoli" pārvaldnieks, Valsts meža dienests).

21.10.2023. | Mācības par kaušanai paredzēto dzīvnieku aizsardzības prasībām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizēs mācības „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības” nebrīvē turēto un audzēto savvaļas dzīvnieku grupā. Uz šīm mācībām var pieteikties dalībnieki, kuri strādā kautuvē vai uzņēmumā, kas nodrošina savvaļas dzīvnieku (briežveidīgo) kaušanu.

Mācību norises laiks un vieta: 2023. gada 21. oktobrī, Safari parks More, Saulstari, Mores pag., Siguldas nov., plkst. 10–18.

Infromatīva tikšanās: Aktuālā informācija platību maksājumu un investīciju piesaistei primārā lauksaimniecībā

2023.gada platību maksājumu ieviešana ir radījusi daudzus jautājumus vienlaikus arī jaunus risinājumus.
Tuvāko mēnešu laikā ir iespēja dalībai projektu ieceru konkursa ietvaros pieteikt investīciju atbalsta pieteikumus gados jaunajiem lauku saimniekiem, mazajām lauku saimniecībām.

AREI Lauku diena 'Demonstrējumi bioloģiskās un integrētās saimniekošanas apstākļos'

Interesenti ir aicināti apmeklēt lauku dienu Pierīgā, 04.07.2023., Z/S Veģi, Siguldas novads Siguldas pagasts.
Laikā no plkst.12:00 - 13:00 būs iespēja iepazīties ar ziemas kviešu audzēšanas tehnoloģiju.

Lauku dienas organizators: AREI Priekuļu pētniecības centrs.
Pasākuma norise LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. Nr.10.2.1-20/22/P9, “Mikrobioloģisko preparātu ietekme uz kultūraugu ražu un tās kvalitāti” ietvaros.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads