Siguldas novads

Aktuālās agrovides prasības un laukaugu audzēšanas efektivitātes paaugstināšanas iespējas lauksaimniecības zemju apsaimniekotājiem.

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Sigulda, Izglītojošais seminārs
Nosaukums: Aktuālās agrovides prasības un laukaugu audzēšanas
efektivitātes paaugstināšanas iespējas lauksaimniecības zemju
apsaimniekotājiem.

Kontakti:
 
Kristīne Ragaine-Volnianko
Mob. tālr.:+371 26307940

Informatīvs seminārs Siguldā | ES atbalsts un meža aizsardzība

Meža aizsardzības aktualitātes Latvijas mežos - egļu astoņzobu mizgraužu postījumi, aizsardzības iespējas; ozolu vadaudu slimība.
Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā. Zināšanu pārneses pasākumi - arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām tēmām); konsultāciju projekts; apakšpasākums "Saimniecību un mežu apmeklējumu nodrošināšana".

Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Kuldīgas birojs organizē divu dienu saimniecību apmeklējumu.

Saimniecību brauciena mērķauditorija: Alsungas,Kuldīgas un Skrundas novada lauksaimnieki. Obligāti jāpierāda iesaiste lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā.

Saimniecību apmeklējuma tēma: Kooperatīvu darbības attīstības un konkurētspējas palielināšanas pieredze dažādu nozaru kooperatīvos

Brauciena norises laiks: 2019. gada 22.un 23. oktobrī.

Programmā – sekojošu saimniecību apmeklējums:

Aktualitātes investīciju atbalsta programmu un tiešo maksājumu (VPM u.c.) apguvē 2019. gadā’

Seminārs
SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs, Dārza iela 2a, Sigulda
08.04.2019., plkst.11:00
Semināra ietvaros ‘Lauku atbalsta dienests’ speciālisti dalīsies informācijā atbalsta programmu apguves iespējās LAP 2014.-2020.ietvaros :
- Aktuālie nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2019.gadā;
- Aktuālie nosacījumi LEADER atbalsta administrēšanā 2019.gadā;
- Aktualitātes investīciju atbalstam.
Seminārs ir bez maksas. Lūgums pieteikt savu dalību e-pastā: kristine.ragaine@llkc.lv.

‘Aktuālie nosacījumi IIN attiecināmajām izmaksām un IIN deklarācijas aizpildīšanā’

Seminārs
SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs, Dārza iela 2a, Sigulda
25.03.2019., plkst.11:00

Semināra ietvaros:
- Aktuālie nosacījumi IIN deklarācijā attiecināmajiem izdevumiem;
- IIN deklarācijas aizpildīšanas nosacījumi.

Semināra laikā netiks sniegtas privātas konsultācijas konkrētu IIN deklarāciju aizpildīšanai. Lūdzu pieteikties konsultācijām pie semināra lektoriem, konkrētu deklarāciju aizpildīšanā.

Seminārs ir bez maksas. Lūgums pieteikt savu dalību e-pastā:

Aktuālie nosacījumi IIN attiecināmajām izmaksām un IIN deklarācijas aizpildīšanā

Seminārs
SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs, Dārza iela 2a, Sigulda
25.03.2019., plkst.11:00

Semināra ietvaros:
- Aktuālie nosacījumi IIN deklarācijā attiecināmajiem izdevumiem;
- IIN deklarācijas aizpildīšanas nosacījumi.

Semināra laikā netiks sniegtas privātas konsultācijas konkrētu IIN deklarāciju aizpildīšanai. Lūdzu pieteikties konsultācijām pie semināra lektoriem, konkrētu deklarāciju aizpildīšanā.

Seminārs ir bez maksas. Lūgums pieteikt savu dalību e-pastā: kristine.ragaine@llkc.lv.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads