Siguldas novads

Aktuālās investīciju programmas

Informatīvais seminārs.
Ieguldījumi materiālajos aktīvos’ – investīciju atbalsts esošiem un potenciālajiem lauku saimniekiem, uzņēmējiem: - Atbalsta apguves pamata nosacījumi; - Attiecināmās izmaksas; - Atbalsta apmērs
‘Ieguldījumi materiālajos aktīvos’ : – ieguldījumi pārstrādei; - Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā - Atbalsta apguves pamata nosacījumi; - Attiecināmās izmaksas; - Atbalsta apmērs.
Aktuālie nosacījumi VPM 2018.gadam.

Informatīvs seminārs Jūdažos - Aktualitātes par MK noteikumiem, ES atbalstu mežiem. Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā. ES atbalsta aktivitātes mežiem,
izmaiņas MK noteikumos par ES finansējuma piesaisti. Svarīgākais par projekta sagatavošanu. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Informatīvais seminārs par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Sigulda nodaļa.
Rīko informatīvais semināru 2017.gada vienotā platību maksājumu iesniegšanas nosacījumi. Aktuālā informācija ELFLA programmās.
Sākums: 05.04.2017 pulksten 10:00 Siguldā, Dārza 2a
Sīkāka informācija
Linards Ligeris mob. 28677152, vai e-pastā: Linards.Ligeris@llkc.lv

Augu Aizsardzības līdzekļu, otrās kategorijas lietotāju apliecību atjaunojošas apmācības Pierīgā – Siguldā, Dārza ielā 2a.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Pierīgas konsultāciju birojs
Aicinām izmantot iespēju un apmeklēt AAL (Augu Aizsardzības līdzekļu), otrās kategorijas lietotāju apliecību atjaunojošas apmācības Pierīgā – Siguldā, Dārza ielā 2a.
Mācību norise: SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Pierīgas konsultāciju birojā.
Adrese: Dārza iela 2a, Sigulda
Datums: 01.03.2017.
Laiks: no plkst.10:30 – 17:00
Apmācību noslēgumā tiks izsniegtas AAL atjaunotās apliecības.
Lūgums mācībām pieteikties savlaicīgi.

Atuālā informācija lauku attīstības pasākumos Pierīgas uzņēmējiem

ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
Seminārā piedalīsies Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas pārstāvis
Apskatāmās tēmas:
1. Investīciju pasākumi Ieguldījumi materiālos aktīvos, (Ieguldījumi lauku saimniecībās, ieguldījumi pārstrādē, ieguldījumi infrastruktūrā)
2. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanai
3. LEADER projekti un to īstenošana
Sīkāka informācija

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Tev ir biznesa ideja un Tu vēlies kļūt par uzņēmēju, bet nezini kā to izdarīt?

Piedalies aktivitātē
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”
un īsteno savu ideju!

Ko Tu no tā iegūsi?
• Uzņēmējdarbības un mārketinga pamatus
• Izstrādātu biznesa plānu
• Sertifikātu par programmas apgūšanu
• Iespēju piedalīties par naudas balvu konkursā „Laukiem būt!”
• Mentoringu, kontaktus un konsultācijas

Tava biznesa ideja var būt – pārtikas un nepārtikas ražošana, pakalpojumu sniegšana, lauksaimnieciskā darbība.

Bioloģiskas augļkopības un dārzeņkopības pirmapstrādātāju konkurētspējas veicināšana

SIA LLKC Siguldas nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Bioloģiskas augļkopības un dārzeņkopības pirmapstrādātāju konkurētspējas veicināšana

Mērķis: Pirmapstrādes bioloģiskajā augkopībā kooperatīva izveide

Pieteikšanās:

Kristine.ragaine@llkc.lv jeb telefoniski: 26307940.

Seminārs LEADER pieeja Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 1.kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 13.maija līdz 2016.gada 13.jūnijam.

Projekta iesniegumus var iesniegt klātienē „Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā” Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads.

Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads