Siguldas novads

„Ideju darbnīca”

17.martā plkst.12.00 Siguldas pagastā, Zinātnes ielā 7, Siguldas pagasta kultūras namā,

kuras ietvaros tiks apzinātas Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotāju vajadzības, idejas, kā arī redzējumi par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. Sīkāka informācija pielikumā. Lūgums iepriekš dot ziņu par piedalīšanos darba grupā - telefons 26341991, 67800955, e pasts ineta.eriksone@sigulda.lv

„Ideju darbnīca”

11.martā, plkst.11.00, Siguldas pilsētā, Dārza ielā 2a, notiks ideju darbnīca kuras ietvaros tiks apzinātas Siguldas pilsētas un pagasta iedzīvotāju vajadzības, idejas, kā arī redzējumi par vietējās teritorijas attīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem faktoriem. Sīkāka informācija pielikumā. Lūgums iepriekš dot ziņu par piedalīšanos darba grupā - telefons 26341991, 67800955, e pasts ineta.eriksone@sigulda.lv

Integrētā augu aizsardzība Latvijā – ieviešanas vēsture, šodienas aktualitātes, nākotnes redzējums

Semināra laikā tiks apskatītas sekojošas tēmas integrētajā augkopībā - augu agroķīmiskās izpētes / augšņu analīžu nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Mēslošanas plāna būtība un sastādīšanas pamatprincipi. Optimālās agrotehnikas, augu maiņas nozīme integrētajā augu aizsardzībā. Dažādas kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. Kaitīgo organismu monitorings, tā nozīme integrētajā augu aizsardzībā.
Semināram pieteikties pie Linarda Ligera mob. 28677152 vai e-pastā Linards.Ligeris@llkc.lv

Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā (tehnoloģiju salīdzinājums)

Tēma: Lauksaimniecība

Norises vieta: Pierīgas konsultāciju birojs, Dārza iela 2a, Sigulda

 Nosaukums: Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā (tehnoloģiju salīdzinājums)

 Teorētiskās apmācības 2014.gada 13.novembris 

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads