Siguldas novads

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai

Tev ir biznesa ideja un Tu vēlies kļūt par uzņēmēju, bet nezini kā to izdarīt?

Piedalies aktivitātē
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”
un īsteno savu ideju!

Ko Tu no tā iegūsi?
• Uzņēmējdarbības un mārketinga pamatus
• Izstrādātu biznesa plānu
• Sertifikātu par programmas apgūšanu
• Iespēju piedalīties par naudas balvu konkursā „Laukiem būt!”
• Mentoringu, kontaktus un konsultācijas

Tava biznesa ideja var būt – pārtikas un nepārtikas ražošana, pakalpojumu sniegšana, lauksaimnieciskā darbība.

Bioloģiskas augļkopības un dārzeņkopības pirmapstrādātāju konkurētspējas veicināšana

SIA LLKC Siguldas nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Bioloģiskas augļkopības un dārzeņkopības pirmapstrādātāju konkurētspējas veicināšana

Mērķis: Pirmapstrādes bioloģiskajā augkopībā kooperatīva izveide

Pieteikšanās:

Kristine.ragaine@llkc.lv jeb telefoniski: 26307940.

Seminārs LEADER pieeja Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības darbības teritorijā

Rīgas rajona lauku attīstības biedrība izsludina projektu iesniegšanas 1.kārtu Lauku attīstības Programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016.gada 13.maija līdz 2016.gada 13.jūnijam.

Projekta iesniegumus var iesniegt klātienē „Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā” Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads.

Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā: eps.lad.gov.lv

Konsultācijas VPM aizpildīšanā 2016. gadam Allažu pagastā

LAD šā gada martā organizē informatīvus mācību seminārus daudzās Latvijas vietās. No 11.aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
Sākums no 11:00 līdz 15:00

Konsultācijas VPM aizpildīšanā 2016. gadam Jūdažos

LAD šā gada martā organizē informatīvus mācību seminārus daudzās Latvijas vietās. No 11.aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
Jūdažu sabiedriskais centrs, Jūdaži
No 10:00 - 14:00
More, Siguldas iela 11, Pagasta pārvaldes telpās
No 11:00-15:00

Seminārs Siguldā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
11:00-12:00 Investīciju pasākumi (Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki). Lektore Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita austruma
12:00-13:00 1 2016. TM sezona (EPS pieteikšanās, līgumu slēgšana). Lektore Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkrviča
13:00-13:30 Kafijas pauze

Informatīvais seminārs

ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programmas projekts
“Informēta, zinoša un pilsoniski atbildīga sabiedrība – pamats kopējai valsts labklājības nodrošināšanai.”
Realizē biedrība “Iespēja visiem” sadarbībā ar SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs Pierīgas konsultāciju biroju
17.decembris, plkst. 11:00 -15:00,
Dārza iela 2a, Sigulda,
'SIA LLKC Pierīgas KB' semināru telpa.
Dienas darba programma:
11:00-11:15 Dalībnieku reģistrācija, tēja, kafija, uzkodas

Informatīvā diena

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk”
Apmācības un praktiska palīdzība biznesa plānu sagatavē. Biznesa plāni piedalās konkursā par atbalsta finansējuma piesaisti biznesa ieceres realizācijai.
Dalība ir bezmaksas.
Konkursa mērķis – veicināt lauku teritoriju attīstību, atbalstot jauniešus lauku teritorijās savas uzņēmējdarbības idejas vai sabiedriskas aktivitātes īstenošanā vai attīstībā.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads