Mācības 'Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai '

Pieteikties šeit

+371

Kā apsaimniekot lauksaimniecībā izmantojamo zemi efektīvi un atbilstoši aktuālajiem nosacījumiem dažādās saimniekošanas metodēs (bioloģiski, integrēti, konvencionāli) - mācības tiešsaistē.
Mācību norise LAP 2014-2020 apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, ietvaros.

Mācības ietver kā teorētiskās tā praktiskās zināšanas t.sk. Lauku vēstures, Mēslošanas plāna un augu maiņas plāna sagatavošanā. Īpaši interesanta ir mācību tēma par ūdens resursu apsaimniekošanu. Piemēram, meliorācijas sistēmu uzturēšana un citu, esošu jeb no jauna veidojamu ūdens resursu (laistīšanai, piemēram) apsaimniekošana.

Lektori ir ilggadīgi un profesionāli konsultanti.

Mācību norise ir bez maksas. Darba dienās, laikā no p.10:00 - 13:15. 02.11.2021. - 11.11.2021.
'Pieteikšanās līdz 30.10.2021., iesūtot brīvā formā izteiktu vēlēšanos dalībai mācībās e-pastā: sigulda@llkc.lv.

Ja esi nokavējis pieteikšanos mācībām, aicinām iesūtīt savu vēlēšanos dalībai mācībās e-pastā: sigulda@llkc.lv un informēsim par nākamās mācību grupas komplektēšanu.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
praktiskas_macibas_tiessaiste_1.png2.68 MB
Datums: 
2. Novembris, 2021 līdz 11. Novembris, 2021
Webformas saņēmējs: 
sigulda@llkc.lv