Siguldas novads

Seminārs Videi draudzīgas saimniekošanas iespējas un metodes augkopībā

Kā apsaimniekot zemi atbilstoši nosacījumiem 'videi draudzīgi' un saglabāt ražību, īpaši izmantojot atšķirīgas saimniekošanas metodes - konvencionāli, integrēti, bioloģiski? Kādas ir atbalsta piesaistes vadlīnijas? Kādi nosacījumi būs pesticīdu lietošanas ierobežojumiem apdzīvotu lauku māju tuvumā?
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes aicinām meklēt seminārā 10.12.2021., no p.10:00 - 14:00.

'Laukiem Būt' noslēguma mācību diena Pierīgas un Cēsu grupai

2021.gada aktivitātes 'Laukiem Būt' mācību noslēguma diena 01.12.2021. apvienotajai grupai Cēsu un Pierīgas birojiem. Biroju lēmums apvienoties galvenokārt saistīts ar konkurētspējīgu mācību satura nodrošinājumu aktīvajiem jauniešiem. Mācību ietvaros jauniešiem bijušas plašas un daudzveidīgas iespējas izzināt citu 'Laukiem Būt' mācību un konkursa dalībnieku pieredzi, izzināt profesionālu lektoru (LIAA, ALTUM, LEADER, biedrība 'Zinis' u.c.) padomus, smelties praksi sava biznesa plāna izstrādē.

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmu kopšana, atjaunošana t.sk. videi draudzīgās metodēs

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Sigulda, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Lauksaimniecībā izmantojamo zemju meliorācijas sistēmu kopšana, atjaunošana t.sk. videi draudzīgās metodēs

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/TPBmYwJ5pi4z3DPE7

 

Kontakti: 

Kristīne Ragaine-Volnianko (Biroja vadītāja) 

Mob. tālr.:    +371 26307940 

E-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv 

Praktisks seminārs 'Meliorācijas sistēmu uzturēšana un kopšana - ABC'

Praktisks un izglītojošs seminārs 06.12.2021. par meliorācijas sistēmu uzturēšanu, kopšanu, atjaunošanu lauksaimniecībā izmantojamās zemē.
Meliorācijas sistēmas efektīva darbība veicina augsnes auglību vismaz par 25%. Kā patstāvīgi apsaimniekot meliorācijas sistēmas, kā tās uzmeklēt, ar kādām metodēm atjaunot t.sk. videi draudzīgā veidā - savās zināšanās dalīsies ilggadīgi pētnieki un praktiķi no 'Latvijas Lauksaimniecības Universitātes'.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kokmateriālu pārdošanas nosacījumi FSC koksnes piegādes ķēdes"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Kokmateriālu pārdošanas nosacījumiem FSC koksnes piegādes ķēdes uzņēmumā "Rettenmeier Baltic Timber"

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/xWFdW77TJ2uQzSyF9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Mācības 'Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai '

Kā apsaimniekot lauksaimniecībā izmantojamo zemi efektīvi un atbilstoši aktuālajiem nosacījumiem dažādās saimniekošanas metodēs (bioloģiski, integrēti, konvencionāli) - mācības tiešsaistē.
Mācību norise LAP 2014-2020 apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. LAD131118/P44, ietvaros.

Green Fest'21 vides mākslas festivāls

Kopā ar ikgadējo festivālu 'Green Fest', šajā gadā aizsākusies jauna tradīcija - vides mākslas objekti dabā, pilsētvidē.
No 8. augusta līdz 31. oktobrim Gaujas Nacionālajā parkā ir apskatāmi 12 Latvijas mākslinieku veidoti vides un zemes mākslas objekti.
Katrs no mākslas darbiem aktualizē kādu no dabas aizsardzības un ekoloģijas jautājumiem, liekot Cilvēkam aizdomāties, ka mēs neesam vieni uz šīs Zemes, kā arī aicina aizdomāties un rīkoties viedi mūsu ekovides un nākotnes ilgtspējības labā.

Lapas

Subscribe to RSS - Siguldas novads